Tänkvärt

More must be done in concrete terms in order to promote the cause of disarmament.

– Alva Myrdal

Om kärnvapenförbudet

2017-07-07 antogs ett globalt förbud mot kärnvapen i FN. Detta är ett historiskt avtal då kärnvapen var det sista massförstörelsevapnet som tidigare inte varit förbjudet. Förbudet är väl förankrat i och stärker internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Här hittar du allt du behöver veta om FN:s konvention om ett kärnvapenförbud.

Photo: Clare Conboy