Ett förbud är det första steget för en kärnvapenfri värld!

Historia håller på att skrivas då en majoritet av världens stater kommer att inleda förhandlingar om att förbjuda kärnvapen. Efter majoritetsbeslut i FN förra året kommer förhandlingar om ett kärnvapenförbud att startas i slutet av mars. Processen har goda förutsättningar att sluta i ett kraftfullt och effektivt avtal som stigmatiserar kärnvapnen och pressar kärnvapenstaterna till nedrustning.

Ett samlat globalt civilsamhälle har under åratal krävt att kärnvapen förbjuds. Genom strategiskt arbete och samarbete med en grupp kärnvapenfria stater har trycket lett till att vi nu 2017 ser resultatet. Den 27 mars inleds förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen vid FN i New York. Vi kommer vara på plats och göra allt vi kan för att få ett så starkt avtal som möjligt!

Ansvaret för en kärnvapenfri värld är allas. Vi tänker inte vänta på kärnvapenstaternas vilja att nedrusta. I mars samlas staterna i FN för att inleda förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen, detta är historiskt!

Sverige måste inta en tydlig position i förhandlingarna. Vi kräver att Sverige arbetar för ett heltäckande avtal som leder till ett förbud mot all form av utveckling, produktion, test, anskaffande, lagring, överföring, uppställning, användning och hot om användning av kärnvapen. Sverige bör också verka för att avtalet förbjuder assisterande, finansiering och att uppmuntra till de förbjudna aktiviteterna.

Sverige, tillsammans med övriga kärnvapenfria stater, har skyldighet att verka för nedrustning och det är därför viktigt att avtalet uttrycker tydliga åtaganden såsom de ovan nämnda för att sätta kraftfull press på kärnvapenstaterna och produktionen av deras arsenaler.