Att förbjuda kärnvapen

Kärnvapen är det mest inhumana vapen som skapats och det är det enda massförstörelsevapen ännu inte är förbjudet enligt en internationell lag. Ett globalt förbud mot kärnvapen kan uppnås inom en snar framtid med tryck från allmänheten och starkt politiskt ledarskap. Ett förbud skulle inte bara göra det olagligt för stater att använda eller inneha kärnvapen, det skulle också bidra till att bana väg för deras fullständiga eliminering.

Enligt icke-spridningsavtalet ska stater nedrusta sina kärnvapen i god tro och avtalet ska även hindra spridning av kärnvapen. Men sedan icke-spridningsavtalet ikraftträdande 1970 har det tillkommit fyra kärnvapenstater till. Kärnvapenstaterna har även hittills misslyckats med att lägga fram en tydlig plan för en kärnvapenfri värld. Alla kärnvapenstater investerar i dagsläget miljarder kronor på  att modernisera sina kärnvapenarsenaler, det är en tydlig signal att staterna har avsikten att behålla sina kärnvapen under många decennier framöver. Fortsatt misslyckande är inte ett alternativ. Så länge som kärnvapen finns är det en risk att de kommer att användas igen. Enda sättet att stoppa utvecklingen är att förbjuda dem.

Under 2017 kommer förbudsförhandlingar startas i FN i New York.

Läs mer om hur kärnvapen kan förbjudas här.