Om ICAN

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,  är en global internationell kampanj finns i närmare 95 länder och har över 420 samarbetspartners. Målet är att förbjuda kärnvapen. ICAN arbetar med att mobilisera människor i alla länder världen över för att inspirera, övertala och sätta press på varje lands regering att börja och stödja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen.

ICAN uppmanar till detta genom att:

  • Erkänna att all användning av kärnvapen skulle orsaka katastrofala konsekvenser på människor och miljö.
  • Erkänna att det är en universellt humanitär nödvändighet att förbjuda kärnvapen, även för stater som inte besitter dem.
  • Erkänna att kärnvapenstaterna har en skyldighet att eliminera sina kärnvapen.
  • Vidta omedelbara åtgärder för att stödja en multilateral process för förhandlingar om ett avtal om förbud mot kärnvapen.

Läs mer om hur du eller din organisation kan medverka i ICAN »

Läs mer om ICAN på vår internationella hemsida »

Svenska partnerorganisationer