Kom med i ICAN

För varje kampanj är stöd hos civilsamhället en nödvändighet. ICAN är en global gräsrotsrörelse som bärs fram av ideella krafter. Oavsett om du är privatperson eller representerar en organisation så behövs ni i kampanjarbetet.

Hotet från 20.000 kärnvapen är allas angelägenhet. Det är skälet till att hundratals olika grupper från mer än 60 länder har gått samman i den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (ICAN) i ett försök att övertyga regeringar att förhandla fram ett bindande avtal för att avskaffa dessa vapen. Tillsammans har vi sedan 2007 mobiliserat en ström av folkligt stöd för ett sådant avtal, en så kallad kärnvapenkonvention.

Tiden att agera är nu

Risken för att kärnvapen sprids och används ökar i en värld som stressas alltmer av klimatförändringar och utarmning av resurser. I dag har vi ett historiskt tillfälle att nå en kärnvapenfri värld. Sedan Obama höll sitt numera legendariska tal i Prag 2009 om sin vision om en kärnvapenfri värld har flera ledare världen över följt efter. Detta har tillsammans med nya forskningsrön bidragit till att skapa ett möjligheternas fönster för kärnvapnens avskaffande. Denna möjlighet kan vara den bästa chans vi någonsin kommer att ha, men vi vet inte hur länge den varar. Tiden att agera är nu.

Från ord till handling

Politiska ledare gör djärva uttalanden om kärnvapnens avskaffande. Det är upp till oss att få dem att gå från ord till handling. Idén om en kärnvapenkonvention är den mest realistiska vägen till en värld utan kärnvapen. En modell av en tänkbar konvention har redan utvecklats av det civila samhället och fått högsta möjliga diplomatiska stöd, från FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Välkommen med i rörelsen!

Överväg att bli en partner till ICAN, och var med och  bygg en enad rörelse för kärnvapnens avskaffande. Att gå med i kampanjen är gratis och enkelt: fyll i formuläret nedan. Vi kommer då att hålla dig uppdaterad med information om olika sätt att delta i kampanjen.  Du får också vårt nyhetsbrev som bland annat innehåller aktionstips samt inbjudningar till utbildningar och kampanjträffar.

Som organisation

BLI PARTNERORGANISATION

Som partnerorganisation stödjer ni målsättningen om ett totalt avskaffande av kärnvapen. Bland ICANs partnersåterfinns fackföreningar, politiska förbund, kommuner, religiösa grupper och ideella organisationer. En del genomför egna utåtriktade ICAN-aktiviteter medan andra stödjer kampanjen finansiellt.  Varje aktivt ställningstagande och alla typer av insatser är lika viktiga.

Nivå 1.

Ni ställer er bakom ICANs målsättning och sprider vidare information från ICAN till er medlemskrets, exempelvis genom att länka till ICAN från er hemsida.

Nivå 2.

Ni ställer er bakom ICANs målsättning, sprider vidare information från ICAN till er medlemskrets och genomför minst en ICAN-aktivitet om året för att uppmärksamma behovet av kärnvapnens avskaffande.

Tips på aktiviteter ni kan göra som partnerorganisation

  • Ha ett ritbord på nästa årsmöte och låt era medlemmar rita bidrag till bildaktionen Bombs No More.
  • Rapportera om ICAN i ert nyhetsbrev
  • Ordna en manifestation eller aktion mot kärnvapen
Fler tips för partnerorganisationer »

Som privatperson

BLI KAMPANJARE

Du kan bidra till genom att främja idén om en kärnvapenkonvention och engagera människor i din omgivning i utåtriktade aktiviteter för avskaffandet av kärnvapen. ICAN har både material och ett särskilt kampanjkit för att underlätta informationsarbete och genomförandet av kampanjaktiviteter.

Som kampanjare ingår du i ICANs svenska kampanjteam, ett nätverk av aktivister och enskilda som vill delta aktivt i kampanjarbetet. Du är en del av den internationella ICAN-rörelsen och har kollegor över hela världen.

Du är med och planerar kampanjaktiviteter, informationssatsningar och avgör själv vilken nivå av engagemang du vill lägga. Aktiviteterna kan handla om att samla namnunderskrifter, arrangera event eller skriva insändare. Bara fantasin sätter gränser. Ofta planerar vi verksamheten i Sverige i nära samarbete med ICAN i andra länder, främst Oslo & Genève.

Tips på saker du kan göra som kampanjare

  • Skriv en insändare
  • Twittra din riksdagsledamot och fråga hur de arbetar för ett kärnvapenförbud
  • Kontakta din bank och fråga om de lånar ut pengar till kärnvapenproducenter

Fler tips för dig som kampanjare »

Intresseanmälan

Jag vill veta mer om att delta som:
 Partnerorganisation Enskild kampanjare

Organisation

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Meddelande