Sjuksköterskor, sjukgymnaster och biomedicinska analytiker mot Kärnvapen (SSAMK)

Du som är sjuksköterska, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker kan bli associerad medlem i Läkare mot Kärnvapen.

 Avgift för fullt medlemskap: 200 kr/år

Studentmedlemskap: 100 kr/år

Som associerad medlem ingår prenumeration på tidskriften Läkare mot Kärnvapen, möjlighet att få digitala nyhetsbrev och möjlighet att delta i föreningens programaktiviteter.

För att bli associerad medlem, betala in avgiften på Bankgiro 901-0901 och märk betalningen med namn och adress. Du kan även betala avgiften och/eller ge en regelbunden gåva via autogiro.

Här hittar du blankett för autogiro.