Tänkvärt

I said earlier this year that we are sleepwalking towards disaster. In truth, it is worse than that we are asleep at the controls of a fast-moving aircraft. Unless we wake up and take control, the outcome is all too predictable.

– Kofi Annan

ICAN

Vi är en del av den internationella kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN.

ICAN är en global kampanj finns idag i 95 länder och har över 420 samarbetspartners. Målet är att förbjuda kärnvapen. ICAN arbetar genom att mobilisera människor i alla länder för att inspirera, övertala och sätta press på varje lands regering att börja och stödja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen.

ICAN uppmanar till detta genom att:

  • Erkänna att all användning av kärnvapen skulle orsaka katastrofala humanitära och miljöskador.
  • Erkänna att det är en universellt humanitär nödvändighet att förbjuda kärnvapen, även för stater som inte besitter dem.
  • Erkänna att kärnvapenstaterna har en skyldighet att eliminera sina kärnvapen.
  • Vidta omedelbara åtgärder för att stödja en multilateral process för förhandlingar om ett avtal om förbud mot kärnvapen.

ICAN i Sverige

Läkare mot Kärnvapen driver ICAN Sverige. Tillsammans med andra organisationer och politiska partier så arbetar vi för att sprida och mobilisera ICAN i Sverige. Vill du veta hur din organisation, ditt fackförbund eller politiska parti kan stödja ICAN? Fyll i formuläret som du hittar här. Om du har några frågor så är du välkommen att höra av dig till info@slmk.org.

Läkare mot Kärnvapen sitter även i ICANs internationella styrgrupp. Vi har ett ansvar för kampanjen och är med och utvecklar internationella strategier och hur arbetet ska föras framåt.

Tillsammans kan vi förbjuda kärnvapen!

Internationellt parlamentariskt upprop

Parlamentariker har en avgörande roll att spela i att sprida fred och säkerhet samt att verka för en värld fri från kärnvapen. Detta upprop – koordinerat av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – har som syfte att samla ett globalt stöd för ett avtal som förbjuder kärnvapen. Denna uppmaning har stöd av mer än 150 regeringar, FN:s generalsekreterare och Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen.

Vem kan skriva under? Den som idag är ledamot i Sveriges riksdag, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige kan skriva under detta upprop. Det är öppet för parlamentariker i alla länder.

Här hittar du uppropet som PDF.

Skicka till:

För att skriva under uppropet, scanna och e-posta detta formulär till info@slmk.org eller posta till Svenska Läkare mot Kärnvapen, Norrtullsgatan 45, 1 tr, 113 45 Stockholm