Tänkvärt

More must be done in concrete terms in order to promote the cause of disarmament.

– Alva Myrdal

Bli medlem

Du som medlem är viktig för oss. Bli en del av den globala läkarrörelsen och var med och avskaffa kärnvapen. Även ett passivt medlemskap är en aktiv handling. Ju fler vi är desto starkare blir vår röst!

Du som är läkare eller medicinstudent är välkommen att bli medlem. Sätt in medlemsavgiften på BankGiro 901 -0901 och kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Läkare: 290 kr per år

Medicinstudent: 100 kr per år

Skänk din gåva och betala din medlemsavgift via autogiro. Kontakta din bank eller fyll i en autogiroblankett.

 

Associerat medlemskap

Du som är ingenjör, forskare, sjuksköterska, sjukgymnast, biomedicinsk analytiker eller tandläkare kan bli associerad medlem. Sätt in medlemsavgiften på BankGiro 901 -0901 och kontakta oss via vårt kontaktformulär

Associerat medlemskap: 200 kr per år

Alla våra medlemmar får vår medlemstidning Läkare mot Kärnvapen som skickas ut fyra gånger per år.

Du vet väl om att du kan skänka gåvor och betala din medlemsavgift via autogiro? Kontakta din bank eller fyll i en autogiroblankett.