Tänkvärt

It is of the greatest importance that people and governments in many more countries than ours should realize that it is more dangerous to have access to nuclear arms than not to possess them.

– Alva Myrdal

Läkarupprop för FN:s kärnvapenkonvention

Vi uppmanar den svenska regeringen och riksdagen att skyndsamt underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention, så att den kan träda i kraft och implementeras.

Som läkare är det vår uppgift att försvara mänskligt liv genom att förebygga sjukdom samt vårda och värna de sjuka. Ett kärnvapenkrig vore den yttersta humanitära och miljömässiga katastrofen. Både den omedelbara och långsiktiga påverkan på mänskligt liv och hälsa skulle bli av ojämförlig omfattning och hota vår civilisations själva överlevnad. De medicinska åtgärder som skulle finnas tillgängliga vid ett kärnvapenkrig vore ytterst begränsade. Den enda boten mot kärnvapenkrigets fasor är preventivt arbete, som innebär ett totalt avskaffande av dessa massförstörelsevapen. 1,2,3

Den 7 juli 2017 röstade 122 stater, däribland Sverige, för att anta FN:s kärnvapenkonvention, som förbjuder kärnvapen. På samma sätt har kemiska och biologiska vapen tidigare förbjudits. Avtalet innebär att det inte blir tillåtet att utveckla, använda, prova, utplacera, ta emot och hota med kärnvapen eller understödja andra länders kärnvapenprogram. För att förbudet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar avtalet. Den 20 september 2017 öppnade det för underskrifter. I Sverige är det riksdagen som ratificerar konventionen.4

Det finns idag cirka 15.000 kärnvapen i världen. Av dessa står nästan 1.800 i beredskap för omedelbar avfyrning mot städer och civilbefolkning. Över tjugo år efter kalla krigets slut utgör ett kärnvapenkrig alltjämt ett verkligt och allvarligt hot mot mänskligheten.5

Läkare har vittnat om kärnvapenkrigets konsekvenser alltsedan atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. År 1981 bildades International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och fyra år senare tilldelades organisationen Nobels fredspris. Dess svenska förening, Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK), bildades redan 1981 efter ett upprop i Läkartidningen av ordförandena för Svenska Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet och ett stort antal professorer vid landets medicinska fakulteter.6,7

Det humanitära perspektivet på användningen av kärnvapen har det senaste decenniet förändrat debatten om kärnvapen till att handla om global kollektiv mänsklig säkerhet. Detta har öppnat för den förbudsprocess som drivits av kärnvapenfria länder i nära samarbete med civilsamhället. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) initierades av IPPNW år 2007 och har koordinerat över 500 organisationer i över 100 länder för att nå målet om ett kärnvapenförbud. I Sverige har Svenska Läkare mot Kärnvapen varit drivande i denna kampanj och i december 2017 fick kampanjen ta emot Nobels fredspris för insatserna för kärnvapenkonventionen. Detta är ett stort erkännande av civilsamhällets roll för global kärnvapennedrustning.

Vi ansluter oss till budskapet från World Medical Association8, International Physicians for the Prevention of Nuclear War9 och andra humanitära organisationer10 i vår uppmaning till den svenska regeringen och riksdagen att skyndsamt underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention, så att den kan träda i kraft och implementeras.

Uppropet kommer att överlämnas till regeringen i samband med att utredningen om svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen redovisas, vilket sker senast den 31 oktober 2018.

Ladda ner Läkaruppropet som PDF.

 

Skriv under här!

Undertecknare

Andreas Tolf Ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen. ST-läkare och doktorand i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Heidi Stensmyren Ordförande, Sveriges läkarförbund. Specialistläkare i anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus.

Johan Nilsson Ordförande, IFMSA-Sweden (International Federation of Medical Students’ Associations). Läkarstuderande, Lunds universitet.

Representanter för yrkes-, specialitets- och intresseföreningar

Anna Bärtås Ordförande, Svenska Barnläkarföreningen. Verksamhetschef och överläkare, barn- och ungdomskliniken, Region Kronoberg.

Karin Fransson Ordförande, Svensk Förening för Palliativ Medicin. Sektionsöverläkare, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset, Kalmar.

Göran Günther Ordförande, Svenska Infektionsläkarföreningen. Chefsläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ingela Heimann Ordförande, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening. Specialistläkare i psykiatri.

Ragnberth Helleday Ordförande, Svensk Lungmedicinsk Förening. Överläkare, Med Dr, Lungsektionen, Medicincentrum, NUS, Umeå.

Martin Holmer Ordförande, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI. Verksamhetschef och överläkare, operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Hans Hägglund Ordförande, Svensk förening för hematologi. Professor och verksamhetschef i hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Claes Jönsson Ordförande, Svensk Kirurgisk Förening. Docent i kirurgi.

Marit Karlsson Tidigare ordförande, Svensk Förening för Palliativ Medicin. Överläkare i palliativ medicin, Universitetssjukhuset i Linköping. Med dr, adjungerad lektor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

Katarina Lundqvist Ordförande, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi. Överläkare, PhD, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Arin Malkomian Ordförande, Svensk Förening för Akutsjukvård. Specialistläkare i akutsjukvård, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm.

Anna Sarkadi Ordförande, Svensk Socialmedicinsk Förening. Professor och specialist i socialmedicin, Uppsala.

Hans Strid Ordförande, Svensk Gastroenterologisk Förening. Överläkare och docent, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Erik Sköldenberg Ordförande, Svensk Barnkirurgisk Förening. Överläkare i barnkirurgi, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Marina Tuutma Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen. Specialistläkare i allmänmedicin, Karlstad.

Jeanette Wahlberg Hughes Ordförande, Svenska Endokrinologföreningen. Docent, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping.

Fredrik von Wowern Ordförande, Svensk Internmedicinsk Förening. Överläkare i internmedicin, SUS Malmö.

Jonas Ålebring Ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening. ST-läkare i anestesi och intensivvård, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Hanna Åsberg Ordförande, Svensk Förening för Allmänmedicin. Specialistläkare i allmänmedicin, Stockholm.

 

Johan von Schreeb Leg. läkare, kirurg. Docent i internationell hälsa och lektor i global katastrofmedicin, Karolinska Institutet.

Johan Cullberg Professor i psykiatri.

P C Jerslid Leg läkare.

Åsa Molde Krigskirurg, Internationella Rödakorskommittén. Tidigare vice ordförande, Svenska Röda Korset.

Mårten Rosenqvist Överläkare och professor i kardiologi, Danderyds sjukhus.

Mikael Sandlund Professor i psykiatri, Umeå universitet.

Hans Samnegård Leg. läkare. Docent och specialist i thorax-och allmänkirurgi.

Victoria Strand Spec. allergisjukdomar, MD, PhD, Verksamhetschef, Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus.

Andreas Wladis Kirurg och professor i traumatologi och katastrofmedicin, Linköpings universitet.

Piotr Wysota Leg. läkare, specialist i allmänmedicin och psykiatri.

Åsa Lindström ST-läkare i akutsjukvård, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Vice ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Gunnar Westberg Specialistläkare i internmedicin och njurmedicin. Professor emeritus i medicin. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Tidigare co-president för IPPNW.

Gösta Alfvén Specialistläkare och docent i barnmedicin. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Tobias Alfvén Specialistläkare i pediatrik, docent i global hälsa.Ordförande, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa. 

Marie Carlson Adj. professor och överläkare i gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Johannes Eldblom ST-läkare i barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Inger Gretzer Ovick Läkare, Röda Korsets Vårdförmedling, Stockholm. Medlem, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Ann Marie Janson Lang Specialistläkare och docent i neurologi. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Per-Olof Joachimsson Överläkare.

Birgitta Kastlund Specialistläkare i allmän psykiatri. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Meit Krakau Specialistläkare i geriatrik. Sekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Bengt Larsson Specialistläkare i medicinsk radiologi, Hudiksvall. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Jan Larsson Specialistläkare och docent i anestesi och intensivvård, Uppsala. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Nils Lindefors Professor och överläkare i psykiatri.

Bengt Lindell Specialistläkare i internmedicin och reumatologi, Kalmar. Föreningsrevisor, Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Lars-Urban Lindström Skolläkare, Fagersta.

Stefan Morén Överläkare i barn- och ungdomsmedicin, Falu lasarett.

Ulf Nilsson Med dr.

Johannes Norberg ST-läkare i geriatrik och internmedicin, Skellefteå lasarett. Valberedning, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Carin Odhner Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Leg. psykotereapeut. Valberedning, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kristina Olofsson Specialistläkare i allmänmedicin, Hudiksvall. Föreningsrevisor, suppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Gösta Rune Distriktsläkare.

Karl Sjölin ST-läkare och doktorand i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Tomas Sveger Barnläkare och docent, SUS, Malmö.

Göran Sterky Professor emeritus.

Wenjing Tau ST-läkare och doktorand i socialmedicin, Karolinska universitetssjukhuset. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Martin Tondel Överläkare i yrkes- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Vice ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

David Victorin AT-läkare, Region Halland. Studentrepresentant i styrelsen, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Christina Vigre Lundius Specialistläkare i allmänmedicin och företagshälsovård. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Erik Wareborn Leg. läkare, psykiatri, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Leonore Wide Specialistläkare i psykiatri. Ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapens lokalgrupp i Stockholm. Ordförande, Nätverket för kärnvapennedrustning.

Olof Åkerblom Docent och seniorkonsult, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Tomi Sandor Familjeläkare.

Tore Duvner Överläkare.

Anne von Heidenmark Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Eva Peterson Dahl Företagsläkare, kirurg.

Bo Bergstrand Specialistläkare allmänmedicin.

Yvette Andersson Medicine doktor och specialistläkare i kirurgi, Västmanlands sjukhus, Västerås.

David Boethius Specialistläkare.

Sven Engström Distriktsläkare, medicine doktor, Örnsköldsvik.

Annica Nilsson Överläkare, Anestesi och Intensivvård, Örnsköldsviks sjukhus.

Ann Olofsson Sahlqvist Överläkare, reumatologkliniken, sjukhuset i Västerås.

Stefan Söderberg Professor Internmedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Claude Kollin Chefsläkare Barnsjukhuset Martina, Barnkirurg, PhD.

Stellan Sjögren Pensionerad barnläkare.

Erik Pontén Leg läkare.

Margaretha Karlsson Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård, Västerås.

Annika Skogsmyr Distriktsläkare, Vårdcentralen i Kil.

Bernhard von Below Specialistläkare i allmänmedicin, MD, PhD, Göteborg.

Ann-Christine Karell Leg läkare, specialist i Infektionssjukdomar och Klinisk bakteriologi, Stockholm.

Johan Thor Överläkare, medicinsk rådgivare, specialist i socialmedicin; docent i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Mats Halldin Leg läkare, Stockholm.

Isabell de Monestrol Överläkare.

Maria Öström ST-läkare, Örnsköldsvik.

Erik Danielsson AT-läkare, Örnsköldsvik.

Margareta Falk Hogstedt Specialistläkare i allmänpsykiatri. Läkare för Miljön.

Diana Viklund Specialist i Geriatrik / ST-läkare i Internmedicin, Örnsköldsvik.

Harald Gustavsson Barnläkare.

Torbjörg Hagström Specialist i allmänmedicin, företagshälsovård och skolhälsovård.

Christina Ziegel Barnläkare, Örnsköldsviks sjukhus.

Christina Rydberg Överläkare Kvinnokliniken Halland, Varberg.

Birgitta Hedin-Storm Specialistläkare i psykiatri, Uppsala, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Jan Andersson Radiolog, Västervik.

Eva Person Stenbäcken Pensionerad barnläkare och skolläkare, tidigare verksam i Borås, Ulricehamn och Tranemo, och under studietiden (1977) ordförande i Medicinska Föreningen i Göteborg.

Britta Isaksson Nilsson Läkare, Örnsköldsviks sjukhus.

Ulf König Anestesiolog, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Catharina König Allmänläkare, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Monika König Specialist i psykiatri och onkologi.

Sharon Gustafsson Pensionerad specialist i allmän- glesbygdsmedicin.

Per Broman Senior läkare.

Arne Thorfinn MD General practice/Occupational Health.

Karin Weber Allmänläkare, Göteborg.

Marianne Ericsson Leg läkare, allmänmedicin, Trollhättan.

Susanna Petrén ST-läkare allmänmedicin, Göteborg.

Margit Möller Pensionerad läkare och mångårig medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Specialist i reumatologi, PhD.

Bente Rasmusson Allmänläkare.

Peter Endrén Pensionerad tidigare specialist i Allmänmedicin.

Ingvar Krakau Läkare, docent i Allmänmedicin.

 


Skriv under uppropet här

Vi granskar uppgifterna innan vi publicerar dem på vår hemsida. När uppropet lämnats till regeringen kommer namnen på sidan att tas bort. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till info[a]slmk.org. 

 

Hänvisningar

[1] Effects of Nuclear War on Health and Health Services. Andra utgåvan. Världshälsoorganisationen. 1987.

[2] Proceedings of the First Congress of International Physicians for the Prevention of Nuclear War. International Physicians for the Prevention of Nuclear War. 1981.

[3] Unspeakable suffering – the humanitarian impact of nuclear weapons. Fihn B (red). Reaching Critical Will. 2013.

[4] Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. A/CONF.229/2017/8. Generalförsamlingen, Förenta nationerna. 2017.

[5] Status of World Nuclear Forces. Kristensen HM, Norris RS. Federation of American Scientists. 2017.

[6] Ledare: Läkare mot kärnvapen. Läkartidningen. 1981;78:4309. (Publ. med tillstånd.)

[7] Kärnvapenkrig – skall det få hända igen? Cederblom S. Läkartidningen. 1981;78:4326-7. (Publ. med tillstånd.)

[8] WMA Statement on Nuclear Weapons. World Medical Association. 1998, 2008, 2015.

[9] Gemensamt uttalade av International Physicians for the Prevention of Nuclear War, World Medical Association, International Council of Nurses och World Federation of Public Health Associations. 2017.

[10] Uttalande av Internationella Rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vid antagandet av FN-avtalet som förbjuder kärnvapen. 2017.