Tänkvärt

More must be done in concrete terms in order to promote the cause of disarmament.

– Alva Myrdal

Vi är Läkare mot Kärnvapen

ICAN Promotion Video