Tänkvärt

Why do we tolerate these men who use nuclear weapons to blackmail the entire human race?

– Arundhati Roy

2015 – Nedrustningens år

Vi har talat om 2015 som nedrustningens år, med fokus på översynskonferensen av icke-spridningsavtalet i april-maj och att det var 70 år sedan bombningarna av Hiroshima och Nagasaki i augusti. Och det blev sannerligen ett år som skakade om den internationella kärnvapenarenan.

Etiska imperativ och omoraliska kärnvapen

Av: Andreas Tolf, ordförande och Clara Levin, projektledare

Idag, måndag den 7 december, sker en omröstning i FN av alla resolutioner som låg uppe under Generalförsamlingens alla utskott. Vi har tidigare skrivit hur Sverige röstade under Första utskottet, frågan nu är om Sverige kommer stå kvar vid sina röster. Vi hoppas att regeringen kommer att stå kvar vid sina ja-röster för Humanitarian pledge, humanitära initiativet samt Mexikos resolution om en open-ended working group, men vi vill med tydlighet poängtera att det är av relevans att regeringen ändrar sin röst och gör en aktiv handling gällande Sydafrikas resolution om etiska imperativ.

Om att Bevara alliansfriheten och Natomedlemskap

Av: Curt Riberdahl, Svenska Jurister mot Kärnvapen 

Frågan om eventuellt medlemskap i Nato har hittills debatterats på ett ganska ytligt sätt. Nu har det kommit en antologi om Sveriges säkerhetspolitik, Bevara alliansfriheten – Nej till Natomedlemskap! (Celanders förlag 2014), som belyser frågeställningarna både på djupet och bredden.

Att provocera fram användning av kärnvapen

Av: Gunnar Westberg

En svensk forskare med en framstående ställning vid det franska institutet för strategiska analyser, Lars Wedin, säger i en intervju som publicerats i svenska och norska tidningar att Frankrike kan tänkas använda kärnvapen mot ISIS, även om han anser att det är osannolikt.

Breaking news! Sverige vill förbjuda kärnvapen!

Av: Clara Levin och Josefin Lind

Det var ett intensivare första utskott i FN som pågick under oktober och början av november i år, med fler resolutioner, uttalanden, debatter och sidoevent än på länge. Flera resolutioner var nya för i år och för första gången var det humanitära initiativet tydligt närvarande, med starka och viktiga resolutioner och inte bara ett gemensamt anförande som tidigare år.

Första utskottet prioriterar kärnvapenfrågan

Av: Clara Levin, projektledare och Malin Nilsson från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Det är ett intensivt och spännande första utskott här i FN i New York. Många delegater beskriver det som det mest händelserika på länge, och flera resolutioner har lagts fram som handlar om nedrustning av kärnvapen.

Höga förväntningar inför FN-möte om kärnvapen

Av: Josefin Lind, generalsekreterare och Sofia Tuvestad från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Nästa vecka inleds den så kallade kärnvapenveckan vid FN:s högkvarter i New York. Mötet äger rum inom generalförsamlingens första utskott vilket betyder att många av FN:s medlemsstater på plats för att diskutera, debattera och rösta om olika resolutioner.

Swedbank tar ställning mot finansiella tjänster till kärnvapen

Av: Amanda Jackson, hållbarhetschef på Swedbank

Inget företag är en isolerad ö. Att förstå och förhålla sig till kunder, medarbetare, ägare, leverantörer, samhälle och omvärld är avgörande för att kunna anpassa sig till sin omvärld och vara långsiktigt lönsam.

Nuclear abolition day

Av: Clara Levin, projektledare

Idag är det den internationella dagen för kärnvapnens avskaffande. Det är dagen för att uppmärksamma nedrustning och ge oss kraft att fortsätta arbeta för ett förbud mot kärnvapen.

Det lyckliga året 2045

Av: Gunnar Westberg 

Till slut hände det: Den 6 augusti 2045 avslutades vårt århundrade av slaveri under kärnvapenhotet, inte med en smäll men med sånger.

1 2 3