Tänkvärt

Nobel was a genuine friend of peace. He even went so far as to believe that he had invented a tool of destruction, dynamite, which would make war so senseless that it would become impossible. He was wrong.

– Alva Myrdal

2015 – Nedrustningens år

Vi har talat om 2015 som nedrustningens år, med fokus på översynskonferensen av icke-spridningsavtalet i april-maj och att det var 70 år sedan bombningarna av Hiroshima och Nagasaki i augusti. Och det blev sannerligen ett år som skakade om den internationella kärnvapenarenan.

Etiska imperativ och omoraliska kärnvapen

Av: Andreas Tolf, ordförande och Clara Levin, projektledare

Idag, måndag den 7 december, sker en omröstning i FN av alla resolutioner som låg uppe under Generalförsamlingens alla utskott. Vi har tidigare skrivit hur Sverige röstade under Första utskottet, frågan nu är om Sverige kommer stå kvar vid sina röster. Vi hoppas att regeringen kommer att stå kvar vid sina ja-röster för Humanitarian pledge, humanitära initiativet samt Mexikos resolution om en open-ended working group, men vi vill med tydlighet poängtera att det är av relevans att regeringen ändrar sin röst och gör en aktiv handling gällande Sydafrikas resolution om etiska imperativ.

Om att Bevara alliansfriheten och Natomedlemskap

Av: Curt Riberdahl, Svenska Jurister mot Kärnvapen 

Frågan om eventuellt medlemskap i Nato har hittills debatterats på ett ganska ytligt sätt. Nu har det kommit en antologi om Sveriges säkerhetspolitik, Bevara alliansfriheten – Nej till Natomedlemskap! (Celanders förlag 2014), som belyser frågeställningarna både på djupet och bredden.