Tänkvärt

Why do we tolerate these men who use nuclear weapons to blackmail the entire human race?

– Arundhati Roy

107 stater vill förbjuda kärnvapen

Av: Josefin Lind, generalsekreterare 

Efter fyra veckor av debatter, förhandlingar, styrkeuppvisningar, alliansbildning och total förvirring är 2015 års översynskonferens av icke-spridningsavtalet slut. Det är nog ingen som kan säga att utkomsten kan klassas som lyckad eftersom konferensen inte kunde anta något slutdokument.

Sveriges väg framåt – NPT

Av: Clara Levin, projektledare

Det är rätt obehagligt att sitta och lyssna på kärnvapenstaterna när de pratar om säkerhet och säkerhetsgarantier. Det är tydligt att det är stor skillnad på vad dessa länder menar är säkerhet och vad jag, och många andra med mig, anser är säkerhet. Frankrike hävdar att det inte finns några risker med kärnvapen och Storbritannien påstår att de inte kommer använda kärnvapen mot de länder som är del av NPT och de länder som de gett säkerhetsgarantier.

Motgång och framgång under NPT

Av: Gunnar Westberg, David Victorin och Clara Levin

Innehållslösa ord var det som kom ur den Franska ambassadörens mun när han under tisdags morgonen blev utfrågad av Reaching Critical Will under government breifing som hålls varje morgon. Den pessimistiska känslan efter mötet kom av att Frankrikes ambition för kärnvapennedrustning är noll.

Sveriges dubbla budskap, vilket gäller?

Av: Josefin Lind, generalsekreterare

Efter vår besvikelse över utrikesminister Wallströms inledningsanförande vid översynskonferensen av icke-spridningsavtalet i måndags har vi läst hennes anförande vid ett lunchseminarium anordnat av SIPRI som ägde rum senare samma dag.