Tänkvärt

More must be done in concrete terms in order to promote the cause of disarmament.

– Alva Myrdal

SVERIGE STUPAR PÅ MÅLLINJEN

Av: Clara Levin, projektledare 

Generalförsamlingens första utskott är nu över och det finns en del att reflektera över. Till exempel hur FN:s kärnvapenkonvention förenar stater, både de som är för och de som är emot. Det har hållits extremt många uttalanden och varit mycket upprepningar och mycket diskussion har det varit under det som kallas för rights of reply.