Tänkvärt

When you dream a dream alone, it´s just a dream; but when many have the same dream, it´s the beginning of reality.

– Hélder Câmara

Sverige stupar på mållinjen

Av: Clara Levin, projektledare 

Generalförsamlingens första utskott är nu över och det finns en del att reflektera över. Till exempel hur FN:s kärnvapenkonvention förenar stater, både de som är för och de som är emot. Det har hållits extremt många uttalanden och varit mycket upprepningar och mycket diskussion har det varit under det som kallas för rights of reply.