Tänkvärt

I personally believe that those who are leaders with political power over the world will be forced some day, sooner or later, to give way to common sense and the will of the people.

– Alva Myrdal

LÅT CORONAPANDEMIN BLI EN VARNINGSKLOCKA FÖR KÄRNVAPENKRIGET

Så lite det behövs för att det globala samhället ska gå på knäna. Ett virus som tills nyligen nöjt sig med att infektera djur muterade och lärde sig leva på människor. Nu sprider det sig snabbt över hela världen och dödar några procent av drabbade befolkningsgrupper, framför allt äldre.

Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas?

Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas? Kan Ickespridningsfördraget (NPT) och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) förstärka varandra? Det var temat för ett seminarium anordnat av Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning den 29 januari i ABF-huset i Stockholm. Vår medlem Eva Petersson, sjuksköterska, rapporterar.

NÄR ICKE-SPRIDNINGSAVTALET BLEV EN URSÄKT FÖR ATT INTE GÖRA NÅGOT

Det var en gång ett avtal som ansågs av de allra flesta vara hörnstenen för nedrustning och icke-spridning. Vid dess tillkomst för 50 år sedan lovade kärnvapenstaterna att nedrusta sina kärnvapen mot att de som inte hade kärnvapen vid det tillfället aldrig skaffade några kärnvapen.