På väg mot kärnvapenförbud!

Av: Andreas Tolf och Clara Levin

En stor majoritet av staterna vill starta förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen 2017!

Clara och Andreas på FN

Idag avslutade arbetsgruppen för kärnvapennedrustning vid FN i Genève sitt sista sammanträde. En överväldigande majoritet av staterna i arbetsgruppen har uttryckt sin vilja att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud redan nästa år. Arbetsgruppen lyckades inte uppnå konsensus i sin rapport, men efter en omröstning kunde den antas med majoritet. Nu är det upp till staterna i generalförsamlingen i oktober att besluta om att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud och allt tyder på att ett sådant beslut kommer fattas.

UN

Sweden and Thailand