Årsmöte 2020

25 januari 2020

Välkommen på föreningens årsmöte!

Tid: 25 januari 2020 kl 14.00
Plats: Norrtullsgatan 45, Stockholm i RIFFIs lokaler på bottenvåningen. 

Årets föreläsare är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Föreläsningen börjar vid 15.00 och går under titeln Avskräckning i en multipolär värld – kan det överhuvudtaget fungera?

Information 

Anmälan till årsmötet skickas till info@slmk.org

Motionsstopp är 3 veckor innan årsmötet och skickas till info@slmk.org.

Stadgar uppdaterade 2017

Årsredovisning 180901-190831 inkl revisionsrapport

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Motion om stadgeändring (andra läsningen)

Årets föreläsare är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Föreläsningen börjar vid 15.00 och går under titeln Avskräckning i en multipolär värld – kan det överhuvudtaget fungera?

Information 

Anmälan till årsmötet skickas till info@slmk.org

Motionsstopp är 3 veckor innan årsmötet och skickas till info@slmk.org

Stadgar uppdaterade 2017

Motion om stadgeändring (andra läsningen)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS STYRELSE 2020

Ordförande samt IPPNW council: Åsa Lindström, Malmö

Vice ordförande: David Victorin, Göteborg

Sekreterare: Meit Krakau, Danderyd

LEDAMÖTER:

Leonore Wide, Saltsjöbaden

Gunnar Westberg, Göteborg

Jan Larsson, Uppsala

Johannes Norberg, Skellefteå

Studentrepresentant: Clara Brune, Stockholm

 

Adjungerad ledamot: Eva Petersson, Jakobsberg

 

SUPPLEANTER:

Christina Vigre Lundius, Perstorp

Ann Marie Lang, Stockholm

Gösta Alfvèn, Stockholm

Martina Grosch, Malmö

Johannes Eldblom, Göteborg

Wenjing Tao, Solna

Studentsuppleant: Adina Perpåls, Örebro

 

REVISION:

Föreningsrevisor: Bengt Lindell, Kalmar

Föreningsrevisorsuppleant: Kristina Olofsson, Hudiksvall

Auktoriserad revisor: Christina Gotting, Stockholm

Auktoriserad revisor suppleant: Eva Stein, Allegretto Revision AB

 

Valberedningen har utgjorts av:

Carin Odhner, Stocksund, Andreas Tolf, Uppsala och Erik Wareborn, Stockholm