Genève: NPT PrepCom

23 april 2018

Mellan den 23 april till 4 maj pågår den andra förberedande konferensen för icke-spridningsavtalet. Denna gång möts staterna på FN i Genève.