Mombasa: IPPNW Världskongress (uppskjuten)

25 maj 2020

International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, möts i Mombasa, Kenya, för en världskongress mellan 25-29 maj 2020.