New York: Första utskottet 2 oktober – 2 november

2 oktober 2017

I oktober träffas FN:s generalförsamling för att diskutera frågor om fred och säkerhet. Första utskottet i generalförsamlingen diskuterar nedrustning, dit hör kärnvapen.

Generalförsamlingen är ett konsensusbyggande forum, det innebär att en stat har en röst och rösterna värderas lika. Generalförsamlingen möts under hösten varje år och diskuterar olika frågor rörande fred och säkerhet. Under de veckor som generalförsamlingen möts består de två första veckorna av allmän debatt, efter det delas församlingen in i sex specialutskott. Varje utskott diskuterar olika specialområden, överväger förslag kring frågor som relaterar till ämnena och lägger fram resolutioner till generalförsamlingen. I slutet av generalförsamlingens möte tas alla resolutioner upp för omröstning. Resolutionerna blir inte lagligt bindande, men de kan anses som normgivande. Resolutioner som antas kan även leda vidare till förhandlingar, som i sin tur kan leda till juridiskt bindande avtal och internationell lag.