New York: Humanitarian Disarmament Forum 14-15 oktober

14 oktober 2017

I vanlig ordning kommer det i samband med första kommittén i FN i New York att hållas ett Humanitarian Disarmament Forum. Där träffas olika civilsamhällesorganisationer som arbetar med nedrustning och diskuterar olika frågor och lär sig av varandra. I år kommer forumet ha temat “How NGOs and global coalitions are coping in the face of what seems like multiplying challenges”.