New York: ICAN Campaigners meeting

28 april 2019

Inför icke-spridningsavtalets tredje förberedande kommitté anordnar ICAN ett kampanjmöte för de som är på plats i New York.