New York: NPT RevCon (uppskjuten)

27 april 2020

Från den 27 april till 22 maj 2020 samlas icke-spridningsavtalets (NPT) medlemsländer på FN i New York för att diskutera NPT:s framtid och efterlevnad. Vi i Läkare mot Kärnvapen kommer att vara på plats och bevaka.