Stockholm: Ett förbud mot kärnvapen inom räckhåll

30 maj 2017

Nätverket för Kärnvapennedrustning och ABF Stockholm bjuder in till seminarium

I år pågår förhandlingar inom FN om ett kärnvapenförbud. Efter en förhandlingsvecka i mars, där 132 kärnvapenfria stater deltog, kommer ordföranden för förhandlingarna, ambassadör Whyte från Costa Rica, att presentera ett förslag till avtal som ska förhandlas under perioden 15 juni till 7 juli. De deltagande staterna ska då enas om hur avtalet ska formuleras.Sverige deltar i förbudsförhandlingarna, kärnvapenstaterna gör det inte.

Vid ett seminarium tisdag den 30 maj kommer Sveriges nedrustningsambassadör,

Eva Walder att redogöra för den svenska hållningen i förhandlingarna. Vårt grannland Finland har valt en annan väg och deltar inte i förhandlingarna. Hur ser man på denna fråga i Finland? Tarja Cronberg, finländsk politiker, tidigare minister och EU-parlamentariker samt knuten till SIPRI, kommer att berätta om den finska inställningen. Därefter kommer en representant för Svenska Läkare mot Kärnvapen, som bevakar förhandlingarna i New York, att belysa civilsamhällets perspektiv. Samtalsledare är Gabriella Irsten från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Efter inledningstalarna blir det tillfälle till frågor och diskussion.

Tisdag 30 maj
Kl. 18.00 – 20.00
ABF, Sveavägen 41, Stockholm
Fri entré

Inbjudan 30 maj 2017