Stockholm: FN:s kärnvapenförbud – ska Sverige signera det?

6 februari 2019

122 länder, däribland Sverige, beslutade i juli 2017 vid en FN-konferens om ett avtal om kärnvapenförbud. En process pågår där länders regeringar och parlament har möjlighet att signera respektive ratificera förbudsavtalet, som börjar gälla när minst 50 länder ratificerat det. Utrikesdepartementet tillsatte en utredning för att bedöma konsekvenserna om Sverige skulle ansluta sig till förbudet. Utredaren Lars-Erik Lundin överlämnade den 18 januari sin rapport till utrikesministern, i vilken han rekommenderar regeringen att inte ansluta sig till förbudet. Svenska fredsrörelsen och en bred folkopinion har kampanjat, bland annat genom namninsamlingar, för att Sverige ska tillträda avtalet. En oberoende opinionsundersökning som Palmecentret lät genomföra hösten 2017 gav till resultat att över 80 procent av svenskarna var för ett förbud. Beatrice Fihn, ICAN, kommenterar Lundins rapport.

Hur motiverar regeringens utredare sitt ställningstagande? Vad anser civilsamhället? Vad anser våra riksdagsledamöter? Vilka argument finns i övrigt?

Medverkande:
Lars-Erik Lundin, regeringens utredare
Beatrice Fihn, generalsekreterare, ICAN, som tilldelats Nobels fredspris 2017
Olle Thorell, riksdagsledamot (S), ledamot i utrikesutskottet

Fler medverkande kan tillkomma

Samtalsledare: Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds

Tid: onsdagen den 6 februari kl. 18.00 – 20.00

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Katasalen, plan 1

Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

 

FRI ENTRÉ