Stockholm: Seminarium Kärnvapenförbudet – en valfråga?

23 maj 2018

Nätverket för kärnvapennedrustning anordnar ett seminarium på ABF i Stockholm den 23 maj kl. 18.00. Mer information kommer inom kort.

 FN:s kärnvapenkonvention, som förhandlades fram sommaren 2017, ligger nu ute för signering av regeringar och ratificering av parlament. När 50 stater ratificerat konventionen kommer den att träda i kraft. Sveriges regering har ännu inte signerat konventionen, utan i stället tillsatt en utredning om vilka konsekvenser en signering skulle få för Sverige i olika avseenden. Utredningen ska presentera en rapport i oktober 2018.

Vad säger forskningen om konventionens konsekvenser för Sverige och Norden? Hur ställer sig riksdagspartierna? Hur ser civilsamhällets organisationer på frågan? Hur går det med Sveriges långa tradition av arbete för fred och kärnvapennedrustning?

Medverkande:

Kjölv Egeland, forskare vid Norwegian Academy of International Law

Lars-Erik Lundin, ambassadör samt regeringens utredare

Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Olle Thorell, riksdagsledamot, utrikesutskottet (S)

Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson (C)

Samtalsledare:

Clara Levin, projektledare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK

ONSDAG 23 MAJ | KL 18.00 | ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 | FRI ENTRÉ