Stockholm: Stockholmsföreningens årsmöte

24 oktober 2018

Välkommen till Stockholmsföreningens årsmöte!

Tid: Onsdag den 24 oktober kl.18.00.
Plats: Norrtullsgatan 45, Stockholm.
Föreläsning: Clara Levin, projektledare SLMK: “Skuggutredningen – om varför Sverige bör signera FN-konventionen om kärnvapenförbud”.
För ytterligare information: meit.krakau[a]slmk.org