Tänkvärt

Each step is a grain of sand, but we are shaping many grains of sand into a beach that will—one day—contain oceans of possibility.

– Bernard Lown

Utredning och remissyttranden

Här finner ni information och analys om Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen. Här kommer vi även att lägga upp vårt eget och andra organisationers remissyttranden. Då vi även är remissinstans till utredningen kommer vårt yttrande även att läggas upp på Regeringskansliets hemsida.

LUNDINS KÄRNVAPENRAPPORT OCH ETT SVENSKT TILLTRÄDE

Analys av Lars-Eriks Lundins rapport – 190130

I skuggan av makten – Skuggutredning till Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen

Flera debattörer och experter har diskuterat Lars-Erik Lundins rapport om konsekvenserna av ett svenskt anslutande till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) som släpptes i 18 januari. Rapporten har fått skarp kritik från civilsamhället, experter och forskare.

Ytterligare en analys har gjorts av Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring, Linköpings universitet; Thomas Jonter, professor i internationella relationer, Stockholms universitet; Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, och Gunnar Westberg, professor emeritus i medicin vid Göteborgs universitet, f.d ordf. i internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW. Den finns att läsa här.

Initiala kommentarer från kampanjen ICAN finns att läsa här.

Under våren arbetar en rad organisationer, institut, forskare och oberoende experter med att sammanställa yttranden till Lundins rapport, på inbjudan av regeringen. Läkare mot Kärnvapen kommer att sammanställa yttranden när de har lämnats in i slutet av april.

REMISSYTTRANDEN

Svenska Läkare mot Kärnvapen remissyttrande 2019-04-23

Kortad version av remissyttrande 2019-04-23

Från andra organisationer

PAX 2019-04-23

ICAN 2019-04-19

Olof Palmes Internationella Center och S-sidoorganisationer 2019-04-18

Svenska Pugwash 2019-04-09