Tänkvärt

Here then is the problem which we present to you, stark and dreadful, and inescapable: Shall we put an end to the human race: or shall mankind renounce war?

– The Russell- Einstein manifesto 1955

Företagsgåva

Du vet väl om att ditt företag kan bidra till en kärnvapenfri värld? Stöd vårt arbete idag! 

Det finns inga rätta händer för fel vapen och ingen beredskap finns för att hantera en kärnvapenexplosion. Det vi måste göra är att förhindra att kärnvapen någonsin används igen. 

Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 som del av International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW och 2017 som del av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. Vi var delaktiga i processen av FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och vi arbetar för att Sverige ska gå med. Stå upp för en värld fri från kärnvapen, stöd vårt arbete idag! 

Allmänt går företagsgåvor till föreningens generella verksamhet eller där resurser behövs mest för tillfället. Vid särskilda tillfällen kan resurser öronmärkas för särskilda projekt. Däremot kan våra skyldigheter gentemot Svensk Insamlingskontroll och Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII genom våra 90-konton aldrig förbises. Läs mer om dessa på Hur används din gåva.

Svenska Läkare mot Kärnvapen samarbetar endast med företag som vi uppfattar delar våra värderingar om alla människors lika värde och målet om en kärnvapenfri värld. Vi förbehåller oss rätten att kunna tacka nej till gåva utan att behöva motivera anledning till detta samt även att kunna betala tillbaka en redan utbetald gåva. Har ni några frågor? Kontakta info[a]slmk.org.

FÖRETAG SOM STÖDJER OSS

Safetech HB

Safetech IPS AB

Skyltmax

VI DELAR UPP FÖRETAGSGÅVOR I TRE OLIKA KATEGORIER:


1. Stödföretag guld för gåvor på 50 000 kr och uppåt

– Företaget får ett diplom med företagsnamn och årtal
– Företaget nämns på vår hemsida under ett år
– Företaget får en företagsspecifik banner med texten ”XXX stödjer Svenska Läkare mot Kärnvapen” för publicering på den egna webbplatsen under ett år
– Företaget får en prenumeration på vår tidskrift Läkare mot Kärnvapen
– Företaget erbjuds flera föreläsningar om kärnvapen och vårt arbete
– Företaget kan erbjudas personligt möte för att diskutera stöd för specifika projekt

2. Stödföretag silver för gåvor på 10 000 – 49 999 kr

– Företaget får ett diplom med företagsnamn och årtal
– Företaget nämns på vår hemsida under ett år
– Företaget får en banner med texten ”Vi stödjer Svenska Läkare mot Kärnvapen” för publicering på den egna webbplatsen under ett år
– Företaget får en prenumeration på vår tidskrift Läkare mot Kärnvapen
– Företaget erbjuds en föreläsning om kärnvapen och vårt arbete

3. Stödföretag brons för gåvor på 5 000 – 9 999 kr

– Företaget får ett diplom med företagsnamn och årtal
– Företaget nämns på vår hemsida under ett år
– Företaget får en banner med texten ”Vi stödjer Svenska Läkare mot Kärnvapen” för publicering på den egna webbplatsen under ett år
– Företaget får en prenumeration på vår tidskrift Läkare mot Kärnvapen

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Företagets namn
<