Tänkvärt

Here then is the problem which we present to you, stark and dreadful, and inescapable: Shall we put an end to the human race: or shall mankind renounce war?

– The Russell- Einstein manifesto 1955

BESTÄLL EN PIN OCH VISA DITT STÖD

Vill du visa ditt stöd för Svenska Läkare mot Kärnvapen? Beställ då en pin från info@slmk.org. Det du behöver betala för är frakten, men skänk gärna en extra gåva till föreningen.

 

SVERIGE FÖLJER REDAN KÄRNVAPENFÖRBUDET, VAD VÄNTAR VI PÅ?

Igår, 17 oktober, släpptes den nya rapporten av Nuclear Weapons Ban Monitor som följer utvecklingen av FN:s kärnvapenförbud, framtagen av Norsk Folkehjelp i samarbete med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Rapporten kommer fram till att Sverige följer kärnvapenförbudet på alla punkter och rekommenderar Sverige att direkt ansluta sig till förbudet. Så vad väntar regeringen på?

Läs mer om Sverige här: https://banmonitor.org/profiles/sweden

NY RAPPORT SÄTTER AP-FONDER I HALL OF FAME!

Idag släpper ICAN och den nederländska organisationen Pax rapporten Don’t bank on the bomb. Rapporten analyserar bankers och andra finansiella aktörers investeringar i företag som är kopplade till kärnvapenproduktion.

I år gläds vi över att ICAN och Pax har placerat AP-fonderna 1, 2 och 4 in i rapportens ”Hall of fame”! Dessa AP-fonder har avslutat sina investeringar i företag som är involverade i kärnvapenproduktion. Beslutet har de fattat med hänvisning till att kärnvapenstaternas uppgraderingar inte är i linje med icke-spridningsavtalet som ju uppmanar till nedrustning. Rätt och klokt, tycker vi!

Svenska Läkare mot Kärnvapen har varit drivande i arbetet för att AP-fonderna ska ta bort alla investeringar i kärnvapenföretag.

Läs rapporten här.

NYA BLOGGINLÄGG

Vi får ofta höra att Sverige inte kan fatta vissa beslut på grund av vårt säkerhetspolitiska läge. Men stämmer det verkligen? Läs vår blogg med en analys om detta: ”Jo men deras säkerhetspolitiska situation är ju inte som vår, direkt.”

När regeringen i somras meddelade att Sverige inte i dagsläget skriver under FN:s kärnvapenförbud, presenterades en rad andra förslag för att ändå stärka svensk nedrustningspolitik. En central del är medel till forskning om nedrustning genom ett nytt kunskapscentrum. Frågan om vilka som ska ingå i detta centrum och vad fokus ska ligga på är absolut centralt: Nedrustning vs vapenkontroll – viktiga frågor inför regeringens kunskapscentrum.

BLI FÖRTROENDEVALD!

Vill du engagera dig i kärnvapenfrågan och samtidigt hjälpa oss vara en livskraftig förening? Då är du varmt välkommen att nominera dig själv, eller någon annan, till Läkare mot Kärnvapen styrelse 2020!

Vill du veta mer om uppdraget? Hör av dig till valbered­ningens Carin Odhner på carin.odhner@slmk.org eller 070-575 53 43.

VÅRT INSAMLINGSARBETE KVALITETSSÄKRAS

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om hur din gåva används och stöd gärna vårt arbete!

KATASTROFALA KONSEKVENSER AV KÄRNVAPENKRIG VISAR NY STUDIE

Klimatforskarna Owen B Toon, Alan Robock et al har släppt en ny studie om kärnvapenkrigets klimatkonsekvenser. Studien är mycket mer omfattande än tidigare studier som forskarna genomfört, men tar fortfarande exemplet Indien-Pakistan för att bekräfta och utveckla resultatet. Utfallet av studien visar att ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan skulle få enorma globala konsekvenser, värre än vad som tidigare har presenterats. Detta beror främst på de eldstormar som skulle uppstå vid bombningar av mångmiljonstäder.

Läs studien här.

Se ICANs sammanfattning här.

STORA FRAMSTEG FÖR KÄRNVAPENKONVENTIONEN!

I natt hölls en ceremoni för FN:s kärnvapenförbud i New York. Hela 5 stater ratificerade konventionen och 9 stater skrev under.

Vi är nästan 2/3 på vägen mot målet att avtalet ska träda i kraft!

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR AVSKAFFANDET AV KÄRNVAPEN

Idag, 26 september, på FN:s internationella dag för kärnvapnens avskaffande kommer flera stater att skriva under eller gå med i FN:s kärnvapenförbud. Vi närmar oss den dag då förbudet träder i kraft! Men var är Sveriges röst? Behovet av nedrustning är akut. Världen har inte tid att vänta på Sverige.

Vi skrev tillsammans med Röda Korset och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Omvärlden om att Sverige måste uttala stöd för kärnvapenkonventionen. Läs artikeln här.

ICAN LÅNAR UT FREDSPRISET TILL ROBERT FUX

Under augusti och september återvänder Stadsteaterns hyllade pjäs Ned med vapnen! till Folkets hus i Årsta. Pjäsen är en dramatisering av Stina Oscarson i regi av Nora Nilsson. Ned med vapnen! är baserad på Bertha von Suttners bok med samma namn om nedrustningsaktivisten Marta som för en brinnande kamp mot krig och för nedrustning.

1 2 3 21