Tänkvärt

It is essential to stop perceiving nuclear bombs as weapons. They are useless in serving any legitimate national purpose. They are not weapons, but instruments of genocide.

– Bernard Lown

Resultatet av Open-ended Working Group, OEWG

Den tredje och sista sessionen av open-ended working group (OEWG) i FN i Genève avslutades förra veckan. Läkare mot Kärnvapen var på plats. Läs våra rapporter här, här och här.

Läs även Reaching Critical Wills OEWG Report där vi skrivit en artikel. Du hittar ännu mer information på ICANs hemsida.

Hiroshimadagen 2016

Idag, den 9 augusti är det 71 år sedan den andra atombomben föll över den japanska staden Nagasaki. Läkare mot kärnvapen uppmärksammade och mindes de som föll offer för bomberna under Hiroshimadagen den 6 augusti.

Läs Gunnar Westbergs artikel i Svenska Dagbladet.
Läs Inge Axelssons artikel i Göteborgsposten.

Reportage från Hiroshimadagen i Göteborg.

PRESSMEDDELANDE: 2016 år Anti-atombombsdiplom till Eva von Oelreich

I år är det 71 år sedan USA fällde den första atombomben över den japanska staden Hiroshima. Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet.
Opinionen för ett kärnvapenförbud och för kärnvapnens eliminering växer sig allt starkare, bland annat genom erkännandet av de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapensprängning skulle orsaka. Även en kärnvapenfri stat som Sverige kan göra skillnad och vi uppmanar den Svenska regeringen att arbeta för ett förbud mot kärnvapen tillsammans med de 127 andra staters som redan förbundit sig till detta.