Tänkvärt

Here then is the problem which we present to you, stark and dreadful, and inescapable: Shall we put an end to the human race: or shall mankind renounce war?

– The Russell- Einstein manifesto 1955

“FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen “

Den 19 juli skrev vi på DN Debatt om hur “FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen“.

I en replik till vår artikel skrev Arash Heydarian Pashakhanlou från Försvarshögskolan, den 20 juli att “Det nya avtalet är tandlöst“.

Vi fick möjlighet att skriva en slutreplik som publicerades den 24 juli om “Att ändra normer tar tid och möts alltid av motstånd“.

Pressmeddelande: Läkare mot Kärnvapen kräver att USA och Nordkorea söker efter diplomatiska vägar

Ladda ner pressmeddelandet i PDF här.

Den senaste veckans upptrappning av hot mellan Nordkorea och USA är ett hot mot hela världen. Läkare mot Kärnvapen kräver att konflikten måste lösas med fredliga medel.

Årets mottagare av Anti-atombombsdiplomet!

Mottagare av årets Anti-atombombsdiplom, Beatrice Fihn

Beatrice Fihn, chef för den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, har varit ledande i arbetet för antagandet av ett förbud mot kärnvapen i FN den 7 juli 2017.

Motiveringen lyder: Beatrice Fihn har med stort engagemang, skicklighet och uthållighet förändrat diskussionen i olika internationella och svenska fora till att fokusera på kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser. Som ledande inom ICAN, den internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapen, har hon kraftfullt verkat för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Tack Beatrice för din avgörande insats i kampen för en kärnvapenfri värld!

Pressmeddelande Anti-atombombsdiplomet 2017

Hiroshimadagen 2017

72 år sedan bomben fälldes och vi har nu ett globalt förbud mot kärnvapen!

Söndagen den 6 augusti uppmärksammar Svenska Läkare mot Kärnvapen Hiroshimadagen. I sedvanlig ordning sker aktiviteter runt om i Sverige och i Stockholm kommer en Manifestation för fred och nedrustning att äga rum i Storkyrkan kl. 15.00 – 16.00. Se kalendariet för mer information.

Pressmeddelande Hiroshimadagen 2017