Tänkvärt

Another world is not only possible, ­she is on her way. Maybe many of us won’t be here to greet her, but on a quiet day, if I listen carefully, I can hear her breathing.

– Arundhati Roy

RÄTTELSE LMK 154

I det senaste numret av Läkare mot Kärnvapen (154) har det blivit ett sidbrytningsfel i verksamhetsberättelsen. Vi beklagar detta och en rättad version av tidningen hittar du här. Hör av dig till info[a]slmk.org om du önskar att få verksamhetsberättelsen skickad till dig. På grund av detta fel kommer verksamhetsberättelsen även att komma med i nästa nummer av LMK som kommer i februari/mars.

JULSTÄNGT PÅ KANSLIET

Kansliet är stängt under jul och nyår. Vi öppnar igen den 3 januari 2019.

MAJORITETEN AV VÄRLDENS STATER BEKRÄFTAR ÅTER SITT STÖD FÖR FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Under första utskottet i FN:s generalförsamling som pågick i oktober bekräftade majoriteten av världens stater sitt stöd för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, resolution L.24. 70 stater stod bakom resolutionen, 122 stater röstade ja till resolutionen, 41 stater röstade nej till resolutionen och 16 stater avstod från att rösta, däribland Sverige.

PRESSMEDDELANDE: USA BACKAR ÅTERIGEN FRÅN TIDIGARE LÖFTEN OM NEDRUSTNING

I helgen rapporterade The Japan Times att USA backar från tidigare löften om nedrustning inom Icke-spridningsavtalet om kärnvapen, NPT. NPT har sedan 1970 hållit kärnvapenspridningen i schack och kallas alltjämt hörnstenen för kärnvapennedrustning. NPT är det avtal som de allra flesta håller högst av alla kärnvapenrelaterade avtal, inte minst för den nästintill totala anslutningen av stater, 191 av världens stater är idag anslutna. NPT:s artikel VI manar till förhandling om nedrustning i god anda och ligger till grund för bland annat den nyligt antagna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

LÄKARUPPROPET FÖRLÄNGS

I och med att regeringens utredning förlängs till den 21 januari 2019 så har vi beslutat att förlänga vårt läkarupprop till den 21 januari också. Sprid uppropet till kollegor och vänner! Du hittar uppropet här. Har du några frågor är du välkommen att kontakta info[a]slmk.org.

Ny rapport: Nuclear Weapons Ban Monitor

Norsk Folkehjelp, en norsk partnerorganisation till ICAN, har tagit fram en rapport för att följa utvecklingen av FN:s kärnvapenkonvention, Nuclear Weapon Ban Monitor. Denna rapport mäter framsteg, ikraftträdande och universalisering av FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, TPNW. Rapporten utvärderar i vilken utsträckning staternas politik och praxis följer eller strider mot de åtgärder som är förbjudna av konventionen.

Regeringens utredning förlängs

Regeringen har meddelat att utredningen om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen förlängs. Utredningen, som skulle presenterats den 31 oktober, kommer att presenteras den 21 januari 2019.

Läs regeringens pressmeddelande.

Kallelse till riksföreningens årsmöte

Riksföreningens årsmöte kommer att hållas den 26 januari 2019 klockan 14.00 på Norrtullsgatan 45, Stockholm. Vi välkomnar alla medlemmar! Vid frågor, kontakta info[a]slmk.org.

Tiden för motionsstopp är 3 veckor innan årsmötet. Sista dag för motioner att inkomma är 5 januari 2019.

Här hittar du all information om årsmötet: https://slmk.org/arsmote-2019/

Uttalande: Risken för kapprustning ökar alltjämt

Ladda ner uttalandet här: Risken för kärnvapenkapprustning ökar alltjämt

Samtidigt som USA:s Donald Trump informerat om att lämna det viktiga INF-avtalet från Kalla kriget och öppnar för en tveksamhet kring Nya START kommer oroande rapporter om ryska förberedelser för att förvara kärnvapen i Kaliningrad. Det är minst sagt en illavarslande utveckling som riskerar att föra oss tillbaka till ett, i bästa fall, kallt krig med fler kärnvapenstater i världen än förra gången. Trump säger att han vill rusta upp sina kärnvapen för att sätta press på såväl Ryssland som Kina, en retorik som ökar risken för kärnvapenanvändning och minskar säkerheten och förtroendet i världen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen på TV4 om USA och INF-avtalet

Söndag morgon intervjuades Svenska Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare, och styrelseledamot i ICAN av TV4 med anledning av att Trump i natt aviserade att han avser dra USA ut ur INF-avtalet från Kalla kriget. Du kan se intervjun här: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11795915?_ga=2.30980607.1555208681.1540106040-1605173903.1536057408

1 2 3 5