Tänkvärt

When you dream a dream alone, it´s just a dream; but when many have the same dream, it´s the beginning of reality.

– Hélder Câmara

Ny rapport: Nuclear Weapons Ban Monitor

Norsk Folkehjelp, en norsk partnerorganisation till ICAN, har tagit fram en rapport för att följa utvecklingen av FN:s kärnvapenkonvention, Nuclear Weapon Ban Monitor. Denna rapport mäter framsteg, ikraftträdande och universalisering av FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, TPNW. Rapporten utvärderar i vilken utsträckning staternas politik och praxis följer eller strider mot de åtgärder som är förbjudna av konventionen.

Regeringens utredning förlängs

Regeringen har meddelat att utredningen om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen förlängs. Utredningen, som skulle presenterats den 31 oktober, kommer att presenteras den 21 januari 2019.

Läs regeringens pressmeddelande.

Kallelse till riksföreningens årsmöte

Riksföreningens årsmöte kommer att hållas den 26 januari 2019 klockan 14.00 på Norrtullsgatan 45, Stockholm. Vi välkomnar alla medlemmar! Vid frågor, kontakta info[a]slmk.org.

Tiden för motionsstopp är 3 veckor innan årsmötet. Sista dag för motioner att inkomma är 5 januari 2019.

Här hittar du all information om årsmötet: https://slmk.org/arsmote-2019/

Uttalande: Risken för kapprustning ökar alltjämt

Ladda ner uttalandet här: Risken för kärnvapenkapprustning ökar alltjämt

Samtidigt som USA:s Donald Trump informerat om att lämna det viktiga INF-avtalet från Kalla kriget och öppnar för en tveksamhet kring Nya START kommer oroande rapporter om ryska förberedelser för att förvara kärnvapen i Kaliningrad. Det är minst sagt en illavarslande utveckling som riskerar att föra oss tillbaka till ett, i bästa fall, kallt krig med fler kärnvapenstater i världen än förra gången. Trump säger att han vill rusta upp sina kärnvapen för att sätta press på såväl Ryssland som Kina, en retorik som ökar risken för kärnvapenanvändning och minskar säkerheten och förtroendet i världen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen på TV4 om USA och INF-avtalet

Söndag morgon intervjuades Svenska Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare, och styrelseledamot i ICAN av TV4 med anledning av att Trump i natt aviserade att han avser dra USA ut ur INF-avtalet från Kalla kriget. Du kan se intervjun här: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11795915?_ga=2.30980607.1555208681.1540106040-1605173903.1536057408

USA lämnar INF-avtalet: nu ökar risken för kärnvapenkapprustning

I natt svensk tid aviserade USA:s president Trump att han avsåg dra ur USA ur det bilaterala nedrustningsavtalet INF (Intermediate-Range Nuclear Forces). Avtalet förhandlades fram under Kalla kriget och syftade till att avveckla medeldistansrobotar. USA har tidigare beskyllt Ryssland för att bryta mot avtalet och nu ämnar alltså USA att lämna avtalet helt.

Världens läkare uppmanar stater signera FN:s kärnvapenkonvention

Världens läkare uppmanar alla stater att signera och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.

World Medical Association, WMA, har precis avslutat sin årliga generalförsamling och antog en uppföljande resolution där de uppmanar alla stater att skyndsamt förbjuda kärnvapen på basis av de humanitära konsekvenserna genom FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.