Tänkvärt

The misconception that a victory can be worth its price, has in the nuclear age become a total illusion.

– Alva Myrdal

MAJORITETEN AV VÄRLDENS STATER BEKRÄFTAR ÅTER SITT STÖD FÖR FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Under första utskottet i FN:s generalförsamling som pågick i oktober bekräftade majoriteten av världens stater sitt stöd för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, resolution L.24. 70 stater stod bakom resolutionen, 122 stater röstade ja till resolutionen, 41 stater röstade nej till resolutionen och 16 stater avstod från att rösta, däribland Sverige.

PRESSMEDDELANDE: USA BACKAR ÅTERIGEN FRÅN TIDIGARE LÖFTEN OM NEDRUSTNING

I helgen rapporterade The Japan Times att USA backar från tidigare löften om nedrustning inom Icke-spridningsavtalet om kärnvapen, NPT. NPT har sedan 1970 hållit kärnvapenspridningen i schack och kallas alltjämt hörnstenen för kärnvapennedrustning. NPT är det avtal som de allra flesta håller högst av alla kärnvapenrelaterade avtal, inte minst för den nästintill totala anslutningen av stater, 191 av världens stater är idag anslutna. NPT:s artikel VI manar till förhandling om nedrustning i god anda och ligger till grund för bland annat den nyligt antagna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

LÄKARUPPROPET FÖRLÄNGS

I och med att regeringens utredning förlängs till den 21 januari 2019 så har vi beslutat att förlänga vårt läkarupprop till den 21 januari också. Sprid uppropet till kollegor och vänner! Du hittar uppropet här. Har du några frågor är du välkommen att kontakta info[a]slmk.org.