Tänkvärt

Each step is a grain of sand, but we are shaping many grains of sand into a beach that will—one day—contain oceans of possibility.

– Bernard Lown

INITIAL ANALYS AV LUNDINS RAPPORT

Tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, har vi analyserat Lars-Erik Lundins rapport och ser flertalet brister. Inte bara säkerhetspolitiska, utan även sakfel. Vi har därför tagit fram ett dokument med några av dessa punkter. Läs gärna och sprid.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN HAR EN NY ORDFÖRANDE

Under årsmötet den 26 januari 2019 valde föreningen en ny ordförande, Jan Larsson. Jan efterträder tidigare ordförande Andreas Tolf som var ordförande i 6 år. Jan är även redaktör för föreningens medlemstidning Läkare mot Kärnvapen och har varit ordförande för föreningen. På årsmötet valdes även en ny vice ordförande, David Victorin, som även är föreningens talesperson. David är vice ordförande tillsammans med Åsa Lindström.

DOMEDAGSKLOCKAN, 2 MINUTER TILL MIDNATT

Idag släppte Bulletin of Atomic Scientists sin nya beräkning för hur nära vi är en global katastrof. Det visar sig att enligt deras analys är vi står kvar på endast 2 minuter från domedagen, då de satte sin legendariska ”Doomsday Clock” på 23:58. Det är en symbolisk klocka som visar hur nära vi är en global katastrof, så som kärnvapenkrig. Klockan ställs in efter en säkerhetspolitisk och forskningsbaserad analys av forskarna på Bulletin of Atomic Scientists. Vi vet och forskarna på Bulletin of Atomic Scientists vet, att så länge kärnvapen existerar ökar risken för att de kommer att användas. För varje dag. Till slut tar turen slut och katastrofen är ett faktum.

EN BRISTANDE SÄKERHETSPOLITISK ANALYS

I fredags släpptes diplomaten Lars-Erik Lundins rapport, som han har skrivit på uppdrag av regeringen, sedan oktober 2017. Mycket av det som står i rapporten bygger på antaganden och spekulationer utan källhänvisning eller underbyggnad. Förutom att rapporten är väldigt lång (totalt 234 sidor inklusive bilagor och svensk samt engelsk sammanfattning) och till en del upprepande har Lundins utgångspunkt från början varit starkt kritisk till FN-konventionen. Läs vår analys här.

ICAN KOMMENTERAR LUNDINS UTREDNING

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons har analyserat Lars-Erik Lundins rapport om konsekvenserna om ett svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention. Enligt ICANs folkrättsjurist Stuart Casey-Maslen har Lundins rapport stora brister och felaktigheter. Läs ICANs rapport här.

PRESSMEDDELANDE: NOBELPRISTAGARE: KÄRNVAPENUTREDNING MED FÖRLEGAD SYN PÅ MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN

Idag överlämnades utredningen om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen till regeringen. Människor över hela världen riktar nu sina blickar mot Sverige, ett land med stark nedrustningstradition där fyra av fem invånare vill se en anslutning till konventionen. Som mottagare av 2017 års Nobels fredspris menar vi att det är dags att lyssna på folket och ta ställning.

REGERINGENS UTREDNING PRESENTERAS 18 JAN

Idag, fredag den 18 januari, klockan 13.30 presenteras regeringens utredning om ett eventuellt svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention. Presskonferensen kommer att sändas på SVT Forum.

DEBATTARTIKEL: LÅT SVERIGE BLI EN STARK RÖST FÖR NEDRUSTNING

Idag, 16 januari, skriver vi tillsammans med 19 andra organisationer på SvD Debatt om att Sverige står inför ett vägval: gå före och driva på för nedrustning eller passivt se på när kärnvapenhotet ökar. 4 av 5 svenskar vill att Sverige ska ansluta sig till kärnvapenkonventionen och regeringen borde visa politiskt ledarskap i frågan.

Pressmeddelande: Läkare mot Kärnvapen välkomnar att Fjärde AP-fonden avslutar investeringar i kärnvapen

Igår kom beskedet att AP4 slutar att investera i bolag kopplade till kärnvapen, så som bland annat Airbus, Boeing och Raytheon. AP4 hade i juni förra året mer än 2,5 miljarder svenska kronor i företag kopplad till kärnvapenindustrin. Svenska Läkare mot Kärnvapen har länge arbetat för att AP-fonderna inte ska investera i bolag kopplade till kärnvapen och beslutet från AP4 är mycket välkommet.

Pressmeddelande: Svenska Läkare mot Kärnvapen på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

För första gången kommer Svenska Läkare mot Kärnvapen att närvara på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Som nyblivna medlemmar i föreningen Folk och Försvar hoppas Svenska Läkare mot Kärnvapen kunna öka debatten kring kärnvapen och öka kunskapen om kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser såväl inom Folk och Försvars medlemsorganisationer som i samhällsdebatten.

1 2