Tänkvärt

Den som har kärnvapen är en stormakt, men kärnvapen får inte komma i händerna på en galning, för bara en galning kan vilja starta ett kärnvapenkrig. Man har dom bara för att andra har dom och att omvärlden ska tro att man är tillräckligt galen för att använda dom. Om omvärlden tror att man är tillräckligt galen för att använda kärnvapen, då hör man till dom största. Omvärlden får inte börja tro att man är klok, för då blir det väldigt farligt.

– Eva Moberg

MILJÖPARTIER I EUROPA STÄRKER SITT STÖD FÖR FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I helgen arrangerades ett stort möte inom European Green Party (EGP) som samlar miljöpartier och gröna partier i Europa. En av de resolutioner som antogs handlar om FN:s kärnvapenförbud. EGP varnar för de katastrofala humanitära och miljörelaterade konsekvenserna av kärnvapen och lyfter att FN:s kärnvapenförbud är det första avtalet som erkänner kärnvapnens oproportionerliga konsekvenser för flickor och kvinnor samt urfolk.

VÅRA GRANNAR VILL OCKSÅ FÖRBJUDA KÄRNVAPEN!

Igår släppte finländska organisationer inom ICAN en ny opinionsundersökning om hur Finlands befolkning ställer sig till FN:s kärnvapenförbud. Resultatet? 84 procent av de tillfrågade vill att Finland skriver under förbudet mot kärnvapen!

Läs mer här.