Tänkvärt

Each step is a grain of sand, but we are shaping many grains of sand into a beach that will—one day—contain oceans of possibility.

– Bernard Lown

RAPPORT FRÅN GENERALFÖRSAMLINGENS FÖRSTA UTSKOTT 2019

Varje år träffas Generalförsamlingen under fyra veckor på FN i New York. Arbetet delas upp i olika utskott och nedrustning diskuteras i församlingens första utskott.

Nedan sammanfattas några framträdande teman och trender under årets möte inom det första utskottet i FN:s generalförsamling.

MILJÖPARTIER I EUROPA STÄRKER SITT STÖD FÖR FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I helgen arrangerades ett stort möte inom European Green Party (EGP) som samlar miljöpartier och gröna partier i Europa. En av de resolutioner som antogs handlar om FN:s kärnvapenförbud. EGP varnar för de katastrofala humanitära och miljörelaterade konsekvenserna av kärnvapen och lyfter att FN:s kärnvapenförbud är det första avtalet som erkänner kärnvapnens oproportionerliga konsekvenser för flickor och kvinnor samt urfolk.

VÅRA GRANNAR VILL OCKSÅ FÖRBJUDA KÄRNVAPEN!

Igår släppte finländska organisationer inom ICAN en ny opinionsundersökning om hur Finlands befolkning ställer sig till FN:s kärnvapenförbud. Resultatet? 84 procent av de tillfrågade vill att Finland skriver under förbudet mot kärnvapen!

Läs mer här.