Tänkvärt

It is of the greatest importance that people and governments in many more countries than ours should realize that it is more dangerous to have access to nuclear arms than not to possess them.

– Alva Myrdal

PRESSMEDDELANDE: AVBRUTNA SAMTAL I HANOI: FREDSPRISTAGARE VILL SE MER KONKRETA FRAMSTEG

Mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-un i Hanoi, Vietnam har inte lett till några konkreta framsteg. Mötet ägde rum drygt ett halvår efter de historiska samtalen mellan de båda ledarna i Singapore 2018, som ledde till överenskommelse med övergripande målsättningar om fred och nedrustning på den koreanska halvön.

KLIMATKONSEKVENSER AV KÄRNVAPENKRIG MELLAN INDIEN OCH PAKISTAN

Oroande uppgifter om en eskalerad konflikt kommer nu från Indien och Pakistan. Båda staterna har cirka 120 kärnvapen var och om dessa skulle avfyras skulle det innebära katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser. Vi har satt ihop ett underlag med information om ett regionalt kärnvapenkrig baserat på forskning.

Klimatkonsekvenser av ett regionalt kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan 190227

Läs intervjun med Josefin Lind i Aktuell hållbarhet.

PRESSMEDDELANDE: SAMTALEN I HANOI: FREDSPRISTAGARE VILL SE BINDANDE LÖFTEN

Den 27-28 februari möts Donald Trump och Kim Jong-un i Hanoi, Vietnam. Mötet äger rum drygt ett halvår efter de historiska samtalen mellan Trump och Jong-un i Singapore i juni 2018. Singaporemötet ledde till en överenskommelse med övergripande målsättningar om fred och nedrustning på den koreanska halvön. Men det har inte lett till några konkreta framsteg.

HÖGT UPPSATT NATOCHEF: INGEN KOPPLING MELLAN SVERIGES SAMARBETE MED NATO OCH RATIFICERING AV FN:S FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

Under ett möte i Europaparlamentet kommenterade Natos biträdande överbefälhavare det svenska försvarssamarbetet och Sveriges eventuella anslutning till FN:s kärnvapenkonvention: Ingen koppling mellan vad vi gör kring [samarbetet och planerna för framtida samarbetet] och ratificeringen.

KRITIKER SPRIDER SAKFEL OM FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I ett argumenterade inlägg den 17 februari i Sydsvenskan skriver Per T Ohlsson att TPNW ”saknar instrument för verifiering och skulle underminera icke-spridningsavtalet NPT.” Sydsvenskan vill inte ta in en debattartikel där vi bemöter Ohlssons felaktigheter, så hjälp oss sprida vår kritik!

SVERIGE BÖR ANSLUTA SIG TILL FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Vi skriver tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, den att den bristfälliga rapporten av Lars-Erik Lundin om ett svensk tillträde till FN:s kärnvapenkonvention inte borde vara vägledande för regeringens beslut.

Vestmanlands Läns Tidning 14/2 – Sverige bör ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention
Värmlands Folkblad 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet
Västerbotten kuriren 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet med förbud!
Folkbladet 16/2 – Kärnvapenrapporten missar målet
Dalarnas Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör
Avesta Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör

428 638 TACK!

Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Roburs Humanfond!

Tack vare dig och alla andra fick Svenska Läkare mot Kärnvapen 428 638 kr i utdelning i februari 2019. Dessa pengar är avgörande för föreningens självständiga arbete och vi uppmuntrar fler att spara i denna fond och sätta oss som för­månstagare.

VI SKRIVER PÅ MÄNSKLIG SÄKERHET

Flera debattörer och experter har diskuterat Lars-Erik Lundins rapport om konsekvenserna av ett svenskt anslutande till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) som släpptes den 18 januari. Vi arbetar sedan lång tid tillbaka med nedrustning och icke-spridning av kärnvapen och har varit drivande i processen för TPNW och kommenterade på sidan Mänsklig säkerhet några exempel på vad vi tolkar som missförstånd om avtalets innehåll och syfte.

ÄVEN RYSSLAND DRAR SIG UR INF-AVTALET

Idag informerade Ryssland att de kommer att dra sig ur INF-avtalet. Detta är en extremt farlig utveckling och vi fördömer både Ryssland och USAs agerande och uppmanar båda staterna att börja förhandla om nedrustning. Världen, och framför allt Europa står nu inför stora säkerhetspolitiska utmaningar och vi uppmanar alla världens stater att gå med i FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen för att sätta press på kärnvapenstaterna och visa att vi inte accepterar kärnvapenhotet. Sverige måste nu agera och visa ledarskap inom nedrustning. Läs nyheten på SVT Nyheter.

PRESSMEDDELANDE: STORA RISKER NÄR USA DRAR SIG UR NEDRUSTNINGSAVTAL

USA har idag meddelat att de kommer att dra sig ur INF-avtalet med Ryssland. Avtalet förhandlades fram under kalla kriget för att reglera och nedrusta medeldistansrobotar. INF-avtalet är det andra internationella avtal om nedrustning och icke-spridning som USA lämnar inom loppet av ett år. Fredspristagarna Läkare mot Kärnvapen är starkt kritiska mot USA:s besked och menar att detta ökar risken för kärnvapenkrig.