Brev till utrikesminister Margot Wallström från Fredsam i Göteborg

Du skrev i december i fjol efter mötet med Setsuko Thurlow, överlevande från Hiroshima: ”Det är mänsklighetens uppgift att se till att världen gör sig av med dessa helvetesvapen.”

Vi som samlats här vid sjuttioårsminnet av atombombningen av Hiroshima i Fredslunden i Göteborg instämmer helhjärtat i ditt krav på kärnvapnens avskaffande. Vi vill inte bara minnas det förfärliga som hänt utan även i den anda som utgår från Hiroshima försöka förhindra att atombomber åter fälls.

Den svenska utrikesledningen har uttalat sitt stöd för det humanitära krav som formulerats vid konferenser i Oslo, Mexico och Wien. Den 9 april kom ett uttalande från Utrikesdepartementet ”kärnvapnen får inte användas igen, inte under några omständigheter, och det enda sättet att garantera detta är genom att helt eliminera dem”.

Men hur skall kärnvapnen elimineras? Vi föreslår att Sverige tar initiativ för att bilda en kärngrupp av engagerade länder som driver arbetet för ett totalt förbud mot kärnvapen, ett förslag som redan stöds av mer än hundra länder.

Undertecknat av mötesordföranden Anna-Lisa Björneberg

Fotnot: Fredsam är ett nätverk av fredsföreningar i Göteborg vilka sedan trettio år tillbaka arbetar för nedrustning, speciellt av kärnvapen, för mänskliga rättigheter och en fredskultur. Nätverket Fredsam i Göteborg består av ett 20-tal fredsföreningar som träffas regelbundet för att utbyta information och samordna aktiviteter. Svenska Läkare mot Kärnvapen är en del av Fredsam Göteborg.

Fredsam Göteborg uppmärksammade Hiroshimadagen den 6 augusti i Fredslunden i Vasaparken. Här kan du läsa mer om vad som gjordes samt lyssna till tal och musik.