Hiroshimadagen 2017

72 år sedan bomben fälldes och vi har nu ett globalt förbud mot kärnvapen!

Söndagen den 6 augusti uppmärksammar Svenska Läkare mot Kärnvapen Hiroshimadagen. I sedvanlig ordning sker aktiviteter runt om i Sverige och i Stockholm kommer en Manifestation för fred och nedrustning att äga rum i Storkyrkan kl. 15.00 – 16.00. Se kalendariet för mer information.

Pressmeddelande Hiroshimadagen 2017