Tänkvärt

The misconception that a victory can be worth its price, has in the nuclear age become a total illusion.

– Alva Myrdal

MAJORITETEN AV VÄRLDENS STATER BEKRÄFTAR ÅTER SITT STÖD FÖR FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Under första utskottet i FN:s generalförsamling som pågick i oktober bekräftade majoriteten av världens stater sitt stöd för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, resolution L.24. 70 stater stod bakom resolutionen, 122 stater röstade ja till resolutionen, 41 stater röstade nej till resolutionen och 16 stater avstod från att rösta, däribland Sverige.

LÄKARUPPROPET FÖRLÄNGS

I och med att regeringens utredning förlängs till den 21 januari 2019 så har vi beslutat att förlänga vårt läkarupprop till den 21 januari också. Sprid uppropet till kollegor och vänner! Du hittar uppropet här. Har du några frågor är du välkommen att kontakta info[a]slmk.org.

Ny rapport: Nuclear Weapons Ban Monitor

Norsk Folkehjelp, en norsk partnerorganisation till ICAN, har tagit fram en rapport för att följa utvecklingen av FN:s kärnvapenkonvention, Nuclear Weapon Ban Monitor. Denna rapport mäter framsteg, ikraftträdande och universalisering av FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, TPNW. Rapporten utvärderar i vilken utsträckning staternas politik och praxis följer eller strider mot de åtgärder som är förbjudna av konventionen.

Regeringens utredning förlängs

Regeringen har meddelat att utredningen om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen förlängs. Utredningen, som skulle presenterats den 31 oktober, kommer att presenteras den 21 januari 2019.

Läs regeringens pressmeddelande.

Kallelse till riksföreningens årsmöte

Riksföreningens årsmöte kommer att hållas den 26 januari 2019 klockan 14.00 på Norrtullsgatan 45, Stockholm. Vi välkomnar alla medlemmar! Vid frågor, kontakta info[a]slmk.org.

Tiden för motionsstopp är 3 veckor innan årsmötet. Sista dag för motioner att inkomma är 5 januari 2019.

Här hittar du all information om årsmötet: https://slmk.org/arsmote-2019/

Svenska Läkare mot Kärnvapen på TV4 om USA och INF-avtalet

Söndag morgon intervjuades Svenska Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare, och styrelseledamot i ICAN av TV4 med anledning av att Trump i natt aviserade att han avser dra USA ut ur INF-avtalet från Kalla kriget. Du kan se intervjun här: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11795915?_ga=2.30980607.1555208681.1540106040-1605173903.1536057408

Världens läkare uppmanar stater signera FN:s kärnvapenkonvention

Världens läkare uppmanar alla stater att signera och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.

World Medical Association, WMA, har precis avslutat sin årliga generalförsamling och antog en uppföljande resolution där de uppmanar alla stater att skyndsamt förbjuda kärnvapen på basis av de humanitära konsekvenserna genom FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.

FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen

Tillsammans med Svenska FN-förbundet och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, skriver vi idag på Svt Opinion med anledning av att det idag, den 26 september, är FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen.

DN Debatt: Inga hinder för Sverige att skriva på FN:s kärnvapenkonvention

Tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, skriver vi på DN Debatt om vår skuggutredning som lanseras på onsdag den 26 september.

“Sveriges anslutning till FN:s konvention om kärnvapenförbud är inte en juridisk fråga utan en politisk. Vi efterfrågar en politisk vilja från regering och riksdag.”

Bli förtroendevald!

Vill du engagera dig som förtroendevald styrelseledamot?
Svenska Läkare mot Kärnvapens valberedning välkomnar nya och gamla medlemmar att nominera sig själva eller någon annan att sitta i styrelsen under 2019.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och väljs på föreningens årsmöte för ett år i taget. Nästa årsmöte är den 19 januari 2019. Styrelsen ser fram emot ett spännande 2019 med att leda föreningens arbete för en svensk anslutning till FN:s kärnvapenkonvention!

Vill du veta mer om uppdraget? Hör av dig snarast till valberedningens sammankallande Carin Odhner på carin.odhner[a]slmk.org.

1 2 3 12