Tänkvärt

Another world is not only possible, ­she is on her way. Maybe many of us won’t be here to greet her, but on a quiet day, if I listen carefully, I can hear her breathing.

– Arundhati Roy

STÄNGT PÅ KANSLIET ÖVER PÅSK

Mellan 18-22 april är kansliet stängt. Vi hänvisar till info@slmk.org ifall ni behöver kontakta oss.

Glad påsk!

SVERIGES LÄKARKÅR UPPMANAR RIKSDAG OCH REGERING ATT SKRIVA UNDER OCH RATIFICERA FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I onsdags, 3 april 2019, överlämnade vi vårt läkarupprop till regeringen med uppmaningen att skyndsamt signera och ratificera FN:s kärnvapenkonvention om ett förbud mot kärnvapen! Det handlar om mänsklighetens överlevnad. Bakom uppropet står alla specialistföreningar som vid en kärnvapenattack skulle behöva inkomma med sin expertis och alla har samma medskick till regeringen, det finns ingen möjlighet för oss att hantera konsekvenserna av en kärnvapenexplosion. Det innebär att vi måste arbeta med prevention. Ett steg i ledet är att att signera och ratificera FN:s kärnvapenkonvention. Tack till Karin Båtelson, första vice ordförande för Läkarförbundet och till Maria Julin, ordförande för IFMSA Sweden. 

KOMMENTAR MED ANLEDNING AV FOI:S UTTALANDEN OM KÄRNVAPEN

Ladda ner vårt uttalande här.

På senare tid har företrädare för den statliga myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) uttalat sig i den politiska debatten kring FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (TPNW).

NPT OCH TPNW – FÖRENAR ELLER FÖRSVAGAR?

Tytti Erästö, forskare på SIPRI, har gått igenom kritiken mot att FN:s kärnvapenkonvention skulle underminera icke-spridningsavtalet, NPT. Detta argument är väldigt vanligt bland kriser, dock menar Erästö att det finns inga belägg för att kärnvapenkonventionen skulle försvaga NPT, snarare tvärtom.

The NPT and the TPNW: Compatible or conflicting nuclear weapons treaties? Av: Tytti Erästö, SIPRI

ARTIKEL I DAGENS ARENA

Människor och kärnvapen kan i längden inte samexistera, det skriver vår styrelsesuppleant Gösta Alfvén i Dagens Arean idag, 1 mars, med titeln Världen behöver inga kärnvapen. Vi har länge levt med turen att något kärnvapen inte har sprängts, men någon dag kommer vår tur att rinna ut.

KLIMATKONSEKVENSER AV KÄRNVAPENKRIG MELLAN INDIEN OCH PAKISTAN

Oroande uppgifter om en eskalerad konflikt kommer nu från Indien och Pakistan. Båda staterna har cirka 120 kärnvapen var och om dessa skulle avfyras skulle det innebära katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser. Vi har satt ihop ett underlag med information om ett regionalt kärnvapenkrig baserat på forskning.

Klimatkonsekvenser av ett regionalt kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan 190227

Läs intervjun med Josefin Lind i Aktuell hållbarhet.

HÖGT UPPSATT NATOCHEF: INGEN KOPPLING MELLAN SVERIGES SAMARBETE MED NATO OCH RATIFICERING AV FN:S FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

Under ett möte i Europaparlamentet kommenterade Natos biträdande överbefälhavare det svenska försvarssamarbetet och Sveriges eventuella anslutning till FN:s kärnvapenkonvention: Ingen koppling mellan vad vi gör kring [samarbetet och planerna för framtida samarbetet] och ratificeringen.

KRITIKER SPRIDER SAKFEL OM FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I ett argumenterade inlägg den 17 februari i Sydsvenskan skriver Per T Ohlsson att TPNW ”saknar instrument för verifiering och skulle underminera icke-spridningsavtalet NPT.” Sydsvenskan vill inte ta in en debattartikel där vi bemöter Ohlssons felaktigheter, så hjälp oss sprida vår kritik!

SVERIGE BÖR ANSLUTA SIG TILL FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Vi skriver tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, den att den bristfälliga rapporten av Lars-Erik Lundin om ett svensk tillträde till FN:s kärnvapenkonvention inte borde vara vägledande för regeringens beslut.

Vestmanlands Läns Tidning 14/2 – Sverige bör ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention
Värmlands Folkblad 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet
Västerbotten kuriren 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet med förbud!
Folkbladet 16/2 – Kärnvapenrapporten missar målet
Dalarnas Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör
Avesta Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör

428 638 TACK!

Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Roburs Humanfond!

Tack vare dig och alla andra fick Svenska Läkare mot Kärnvapen 428 638 kr i utdelning i februari 2019. Dessa pengar är avgörande för föreningens självständiga arbete och vi uppmuntrar fler att spara i denna fond och sätta oss som för­månstagare.

1 2 3 14