Tänkvärt

When you dream a dream alone, it´s just a dream; but when many have the same dream, it´s the beginning of reality.

– Hélder Câmara

INGA KÄRNVAPEN ÄR “MER ÖVERLEVNADSBARA”

Vårt pressmeddelande om USA:s nya utplacerade kärnvapen plockades upp av Läkartidingen 6/2. Läs artikeln här.

“Civila drabbas vid en kärnvapenattack, och konsekvenserna är katastrofala. Läkare och sjukhuspersonal kan omöjligt hantera en sådan katastrof. Det säger Åsa Lindström, akutläkare och ordförande för Läkare mot kärnvapen i ett pressmeddelande med anledning av att USA placerat ut nya »mer överlevnadsbara kärnvapen« på ubåtar.”

KÄRNVAPEN ÄR EN LOKAL FRÅGA

Vi skriver tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, i Uppsala Nya tidning idag, 31 januari, med anledning av Centerpartiets kommundagar som anordnas i Uppsala i helgen.

Städer och orter kan bidra till att stärka arbetet mot kärnvapen genom att ställa sig bakom ICAN Cities Appeal. Appellen har startats för att belysa kärnvapenfrågans lokala natur. Kommunernas ansvar för att skydda sina invånare är relevant i koppling till kärnvapenfrågan. Därför uppmanar vi idag centerpartistiska politiker att ta ställning för nedrustning och driva på för att era hemkommuner går med i ICAN Cities Appeal.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN HAR EN NY ORDFÖRANDE

På årsmötet den 25 januari valdes Åsa Lindström till föreningens nya ordförande! Åsa började engagera sig i föreningen under sina läkarstudier vid Umeå universitet och sedan dess varit aktiv. De senaste åren har hon varit vice ordförande och föreningens representant i IPPNW Council. Åsa tar över efter Jan Larsson som nu blir ordinarie ledamot i styrelsen. Tack Jan för detta år och varmt välkommen Åsa!

100 SEKUNDER TILL MIDNATT

Igår den 23 januari släppte Bulletin of the Atomic Scientists sin nya bedömning av hur nära vi står en global katastrof så som kärnvapenkrig. Deras analys, som presenteras i form av en klocka, är att mänskligheten nu står 100 sekunder från domedagen. Så nära har vi aldrig någonsin varit innan – inte ens under kalla kriget.

SVAGT STÖD FÖR KÄRNVAPEN I BELGIEN

Belgien är ett av fem Natoländer med amerikanska kärnvapen utplacerade på sin mark. I förra veckan (16 januari) hölls en rafflande omröstning i det belgiska parlamentet som visade hur bräckligt stödet för dessa kärnvapen är bland landets folkvalda.

FÖRSVARSMINISTERN PRATAR KÄRNVAPEN PÅ FOLK OCH FÖRSVARS RIKSKONFERENS

Idag, måndag, talade försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Hultqvist underströk vikten av att bevara och stärka folkrätten kring kärnvapen, särskilt som hotet om kärnvapenanvändning nu ökar. Regeringen menar att arbetet för nedrustning och en stärkt norm mot kärnvapen ska ske inom icke-spridningsavtalet, NPT, och tar sikte på vårens stora förhandlingar inom avtalet.

VI SKRIVER PÅ UNT DEBATT

Tillsammans med Pierre Schori och Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center skrev vi en debattartikel om kärnvapens osäkerhet som bidrar till en falsk trygghet. Det är fakta som har bevisats gång på gång. Regeringen kan inte fortsätta sticka huvudet i sanden och komma med dåliga ursäkter till att inte vara med i kampen för att förbjuda kärnvapen.

Vi behöver vara många, tydliga och modiga i våra krav: det är dags för Sverige att återigen ta en ledande roll för nedrustning och avspänning. Sverige måste visa vägen och skriva under FN:s kärnvapenförbud!

VI SÖKER PROJEKTLEDARE FÖR ORGANISATIONSUTVECKLING OCH KOMMUNIKATION

Svenska Läkare mot Kärnvapen söker en projektledare för organisationsutveckling och kommunikation på ett år som med sitt engagemang och sin kompetens vill stärka föreningens kommunikations- och organisationsutvecklande arbete.

NÄRA 8 AV 10 VILL ATT SVERIGE SKRIVER UNDER FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I somras meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Sverige i dagsläget inte skriver under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. En ny opinionsundersökning av SIFO på uppdrag av Olof Palmes internationella center visar att beslutet saknar stöd hos väljarna.

Den nya undersökningen visar att nära 8 av 10 (78 procent) vill att Sverige skriver under FN:s konvention mot kärnvapen. SIFO har även undersökt frågan utifrån partipolitiska sympatier. Stödet för kärnvapenförbudet är starkt över partigränserna. Den lägsta siffran är 73 procents stöd (Liberalerna) och resterande partiers väljare ligger på mellan 73 och 93 procents stöd.

RAPPORT FRÅN GENERALFÖRSAMLINGENS FÖRSTA UTSKOTT 2019

Varje år träffas Generalförsamlingen under fyra veckor på FN i New York. Arbetet delas upp i olika utskott och nedrustning diskuteras i församlingens första utskott.

Nedan sammanfattas några framträdande teman och trender under årets möte inom det första utskottet i FN:s generalförsamling.

1 2 3 18