NYA BLOGGINLÄGG

Vi får ofta höra att Sverige inte kan fatta vissa beslut på grund av vårt säkerhetspolitiska läge. Men stämmer det verkligen? Läs vår blogg med en analys om detta: ”Jo men deras säkerhetspolitiska situation är ju inte som vår, direkt.”

När regeringen i somras meddelade att Sverige inte i dagsläget skriver under FN:s kärnvapenförbud, presenterades en rad andra förslag för att ändå stärka svensk nedrustningspolitik. En central del är medel till forskning om nedrustning genom ett nytt kunskapscentrum. Frågan om vilka som ska ingå i detta centrum och vad fokus ska ligga på är absolut centralt: Nedrustning vs vapenkontroll – viktiga frågor inför regeringens kunskapscentrum.