Tänkvärt

More must be done in concrete terms in order to promote the cause of disarmament.

– Alva Myrdal

Läkare mot Kärnvapen uppmärksammar Hiroshimadagen

Den 6 augusti, på Hiroshimadagen, kommer Läkare mot Kärnvapen att hedra minnet av de tusental människor som fallit offer för atombomberna med en manifestation för fred och kärnvapennedrustning.

PRESSMEDDELANDE: VILL RYSSLAND ÅTERSTARTA KÄRNVAPENKAPPRUSTNINGEN?

Svenska Läkare mot Kärnvapen tar med bestörtning emot nyheten att Ryssland avser att öka sin kärnvapenarsenal med 40 interkontinentala missiler.

Detta innebär att Ryssland går emot den starka opinionen mot kärnvapen. En majoritet av världens länder gick vid konferensen inom icke-spridningsavtalet om kärnvapen (NPT) vilken nyligen avslutades samman i en utfästelse om att arbeta för ett förbud mot kärnvapen.

Besök av japansk fredsbåt med atombombsöverlevare i Stockholm

PeaceBoatDNuppslagweb

I Dagens Nyheter 4 juni finns ett helt reportage från besöket av våra vänner i Peace Boat och det besök vi gjorde tillsammans på en gymnasieskola i Liljeholmen. Hela artikeln kan läsas här!

PRESSMEDDELANDE: KÄRNVAPENÖVERLEVARE VÄDJAR TILL REGERINGEN

Efter ett initiativ från Österrike har 107 stater gått samman för att förbjuda kärnvapen. Under ett möte på utrikesdepartementet idag vädjade kärnvapenöverlevare på besök i Stockholm om att Sverige ska ansluta sig till initiativet.

Ladda ned pressmeddelandet här.

Översynskonferensen utan slutdokument

“If for security reasons the [P5] feel that they must be armed with nuclear weapons, what about other countries in similar situations?” asked South African delegate Abdul Samad Minty during a May 16 session. “Do we think that the global situation is such that no other country would ever aspire to nuclear weapons to provide security for themselves, when the five tell us that it is absolutely correct to possess nuclear weapons for their security?”

Artikel i Washington Post U.N. nuclear conference collapses over WMD-free zone in the Middle East, 22 maj 2015

“Hög tid att förbjuda kärnvapen på humanitära grunder”

Den 4 april skrev Svenska Läkare mot Kärnvapen tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Röda Korset och Svenska kyrkan på DN Debatt om att Sverige borde gå i täten och förbjuda kärnvapen på humanitära grunder.

”Jag hoppas på Sverige i kampen mot kärnvapen”

Setsuko Thurlow var 13 år när atombomben sprängdes över hennes hemstad Hiroshima. I början av december besökte hon Sverige på inbjudan av Svenska Läkare mot kärnvapen. Under sin vistelse träffade Setsuko bland annat statsminister Stefan Löfven under inspelningen av Skavlan.

Läs mer …

”Avskaffa kärnvapnen innan de avskaffar oss”

Debattartikel av Andreas Tolf, Svenska Läkare mot Kärnvapens ordförande, i Sjukhusläkaren 150303.

I vår genomförs en översynskonferens av icke-spridningsavtalet av kärnvapen. Både där och i arbetet för en kärnvapenfri värld, har läkare och Sverige som stat, viktiga roller att spela, skriver Andreas Tolf, ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen.

Det berättas att det var på en­­­­ kardiologikonferens de träffades första gången, amerikanen Bernard Lown och ryssen Jevgenij Tjazov. Kalla kriget slog ständigt nya köldrekord. Båda fruktade att deras patienter skulle dö, inte av en hjärtattack utan av en kärnvapenattack.

Deras möte kom att bli fröet till International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW. Med viral hastighet spred sig läkarnas budskap runt jorden. Kärnvapenkriget liknades vid en farsot – människornas sista – som måste förebyggas med alla medel. Med liv och hälsa som övergripande mål var fred och nedrustning en gemensam angelägenhet för stormakterna. Budskapet gjorde starkt intryck på ledarna i Sovjet och USA. I Sverige bildades Svenska Läkare mot Kärnvapen 1981 och tusentals läkare anslöt sig. För sina insatser belönades IPPNW med Nobels fredpris 1985.

Ännu i dag håller WHO kärnvapnen för det största enskilda hotet mot människors hälsa. Ett fåtal länder tar sig rätten att med över 16 000 kärnvapen riskera hela vår civilisation. Av dessa vapen står 1 800 i beredskap för omedelbar avfyring. I en tid av ökad spänning riskerar ett missförstånd eller en provokation att utlösa ett krig som snabbt kan eskalera till att omfatta kärnvapen. Katastrofen vore total.

Kärnvapen är massförstörelsevapen konstruerade att i ett slag förinta städer och deras invånare. De gör inte skillnad på stridande och civila. Förödelsen känner vi från Hiroshima och Nagasaki; de som inte omedelbart förångas eller slits sönder av tryckvågen drabbas av bränn- och strålningsskador med plågsamma, letala förlopp. Vilka ska komma till undsättning när sjukhusen är i ruiner och läkarna döda eller skadade?

Även de indirekta konsekvenserna är omfattande och svåröverblickbara. Nyare klimatforskning har visat att även ett relativt begränsat kärnvapenkrig, t.ex. mellan Indien och Pakistan, skulle få globala klimatkonsekvenser med ett decennielångt dis av allt sot från de förbrända städerna. Jordbruket skulle påverkas så att två miljarder människor skulle befaras dö av svält.

Det går inte att förbereda ett samhälle för kärnvapenkrigets humanitära konsekvenser. Medicinen heter prevention. Som många av oss är bekanta med, är preventionsarbete inte en quick fix. Det tarvas beslutsamhet, uthållighet och en bra plan.

Sedan några år arbetar vi i Svenska läkare mot kärnvapen med att få till stånd ett globalt förbud mot kärnvapen. Andra massförstörelsevapen, som kemiska och biologiska vapen, har redan förbjudits. Att kärnvapen ännu är lagliga utgör en oacceptabel anomali. Genom ett förbud skulle icke-spridningsavtalet få ett behövligt komplement. Förutsättningar skulle skapas för ett legalt ramverk för en skyndsam, kontrollerad och vidmakthållen avrustning.

Vi tror att Sverige kan spela en viktig roll. De senaste åren har Sverige dock ställt sig avvaktande till den process som kommit att kallas det humanitära initiativet och som påbörjades med en statskonferens i Oslo 2013. Med avstamp i de oacceptabla humanitära konsekvenserna har de kärnvapenfria länderna kunnat samlas för att finna vägar mot en kärnvapenfri värld. Den nya regeringen har sagt sig stå bakom initiativet och utrikesminister Wallström lyfter ofta fram det humanitära perspektivet när hon talar om kärnvapen. Vart femte år sker en översyn av ickespridningsavtalet (NPT) under närvaro av diplomater och representanter från de stater som är medlemmar i NPT. Förväntningarna på Sverige inför vårens översynskonferens i New York är höga. Det är tid att låta ord bli handling. Vi kommer vara på plats för att bevaka och rapportera.

Läkare har fortfarande en viktig roll att spela i nedrustningsfrågan. Vårt mandat är värnandet om alla människors liv och hälsa, vilket leder oss till slutsatsen att kärnvapen måste avskaffas innan de avskaffar oss.

Andreas Tolf
Ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, ST-läkare i neurologi, Akademiska sjukhuset

Artikeln publicerades på Sjukhusläkarens debattsida, 150303 – http://www.sjukhuslakaren.se/2015/03/03/avskaffa-karnvapnen-innan-de-avskaffar-oss/

Inget besked om Sveriges anslutning till Österrikes arbete för kärnvapenförbud

När regeringen genom utrikesminister Margot Wallström presenterade sin utrikesdeklaration den 11 februari var det förvånansvärt tunt i kärnvapenfrågan. Såväl statsminister Löfven som utrikesministern Wallström har tydligt deklarerat att nedrustning av kärnvapen tillhör hörnstenarna i utrikespolitiken men i deklarationen fanns inga nya initiativ eller någon deklaration om att ansluta sig till Österrike i deras arbete för att förbjuda och eliminera kärnvapen.

Vi välkomnar dock beskedet att Folkrättsdelegationen ska arbeta med nedrustning och hoppas att “Sverige kommer att samverka med likasinnade länder för att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och för att avskaffa alla kärnvapen.” innebär ett kraftfullt, modigt och initiativrikt Sverige. Det som Österrike och andra likasinnade nu så väl behöver. Hela utrikesdeklarationen kan du läsa här och du kan även titta på den efterföljande debatten i riksdagen här.

Austria pledges to work for a ban on nuclear weapons

December 9, 2014

Austria pledges to work for a ban on nuclear weapons
Humanitarian initiative on nuclear weapons must initiate treaty process in 2015

After 44 states called for a prohibition on nuclear weapons at a conference in Vienna on the humanitarian impacts of nuclear weapons, Austria delivered the “Austrian pledge” in which it committed to work to “fill the legal gap for the prohibition and elimination of nuclear weapons” and pledged “to cooperate with all stakeholders to achieve this goal”.

“All states committed to nuclear disarmament must join the Austrian pledge to work towards a treaty to ban nuclear weapons”, said Beatrice Fihn, Executive Director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Läs hela ICAN:s pressmeddelande med anledning av Österrikes utfästelse om att arbeta tillsammans med andra stater för att förbjuda kärnvapen.