Tänkvärt

The misconception that a victory can be worth its price, has in the nuclear age become a total illusion.

– Alva Myrdal

Besök av japansk fredsbåt med atombombsöverlevare i Stockholm

PeaceBoatDNuppslagweb

I Dagens Nyheter 4 juni finns ett helt reportage från besöket av våra vänner i Peace Boat och det besök vi gjorde tillsammans på en gymnasieskola i Liljeholmen. Hela artikeln kan läsas här!

PRESSMEDDELANDE: KÄRNVAPENÖVERLEVARE VÄDJAR TILL REGERINGEN

Efter ett initiativ från Österrike har 107 stater gått samman för att förbjuda kärnvapen. Under ett möte på utrikesdepartementet idag vädjade kärnvapenöverlevare på besök i Stockholm om att Sverige ska ansluta sig till initiativet.

Ladda ned pressmeddelandet här.

Översynskonferensen utan slutdokument

“If for security reasons the [P5] feel that they must be armed with nuclear weapons, what about other countries in similar situations?” asked South African delegate Abdul Samad Minty during a May 16 session. “Do we think that the global situation is such that no other country would ever aspire to nuclear weapons to provide security for themselves, when the five tell us that it is absolutely correct to possess nuclear weapons for their security?”

Artikel i Washington Post U.N. nuclear conference collapses over WMD-free zone in the Middle East, 22 maj 2015

“Hög tid att förbjuda kärnvapen på humanitära grunder”

Den 4 april skrev Svenska Läkare mot Kärnvapen tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Röda Korset och Svenska kyrkan på DN Debatt om att Sverige borde gå i täten och förbjuda kärnvapen på humanitära grunder.

”Jag hoppas på Sverige i kampen mot kärnvapen”

Setsuko Thurlow var 13 år när atombomben sprängdes över hennes hemstad Hiroshima. I början av december besökte hon Sverige på inbjudan av Svenska Läkare mot kärnvapen. Under sin vistelse träffade Setsuko bland annat statsminister Stefan Löfven under inspelningen av Skavlan.

Läs mer …

”Avskaffa kärnvapnen innan de avskaffar oss”

Debattartikel av Andreas Tolf, Svenska Läkare mot Kärnvapens ordförande, i Sjukhusläkaren 150303.

I vår genomförs en översynskonferens av icke-spridningsavtalet av kärnvapen. Både där och i arbetet för en kärnvapenfri värld, har läkare och Sverige som stat, viktiga roller att spela, skriver Andreas Tolf, ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen.

Det berättas att det var på en­­­­ kardiologikonferens de träffades första gången, amerikanen Bernard Lown och ryssen Jevgenij Tjazov. Kalla kriget slog ständigt nya köldrekord. Båda fruktade att deras patienter skulle dö, inte av en hjärtattack utan av en kärnvapenattack.

Deras möte kom att bli fröet till International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW. Med viral hastighet spred sig läkarnas budskap runt jorden. Kärnvapenkriget liknades vid en farsot – människornas sista – som måste förebyggas med alla medel. Med liv och hälsa som övergripande mål var fred och nedrustning en gemensam angelägenhet för stormakterna. Budskapet gjorde starkt intryck på ledarna i Sovjet och USA. I Sverige bildades Svenska Läkare mot Kärnvapen 1981 och tusentals läkare anslöt sig. För sina insatser belönades IPPNW med Nobels fredpris 1985.

Ännu i dag håller WHO kärnvapnen för det största enskilda hotet mot människors hälsa. Ett fåtal länder tar sig rätten att med över 16 000 kärnvapen riskera hela vår civilisation. Av dessa vapen står 1 800 i beredskap för omedelbar avfyring. I en tid av ökad spänning riskerar ett missförstånd eller en provokation att utlösa ett krig som snabbt kan eskalera till att omfatta kärnvapen. Katastrofen vore total.

Kärnvapen är massförstörelsevapen konstruerade att i ett slag förinta städer och deras invånare. De gör inte skillnad på stridande och civila. Förödelsen känner vi från Hiroshima och Nagasaki; de som inte omedelbart förångas eller slits sönder av tryckvågen drabbas av bränn- och strålningsskador med plågsamma, letala förlopp. Vilka ska komma till undsättning när sjukhusen är i ruiner och läkarna döda eller skadade?

Även de indirekta konsekvenserna är omfattande och svåröverblickbara. Nyare klimatforskning har visat att även ett relativt begränsat kärnvapenkrig, t.ex. mellan Indien och Pakistan, skulle få globala klimatkonsekvenser med ett decennielångt dis av allt sot från de förbrända städerna. Jordbruket skulle påverkas så att två miljarder människor skulle befaras dö av svält.

Det går inte att förbereda ett samhälle för kärnvapenkrigets humanitära konsekvenser. Medicinen heter prevention. Som många av oss är bekanta med, är preventionsarbete inte en quick fix. Det tarvas beslutsamhet, uthållighet och en bra plan.

Sedan några år arbetar vi i Svenska läkare mot kärnvapen med att få till stånd ett globalt förbud mot kärnvapen. Andra massförstörelsevapen, som kemiska och biologiska vapen, har redan förbjudits. Att kärnvapen ännu är lagliga utgör en oacceptabel anomali. Genom ett förbud skulle icke-spridningsavtalet få ett behövligt komplement. Förutsättningar skulle skapas för ett legalt ramverk för en skyndsam, kontrollerad och vidmakthållen avrustning.

Vi tror att Sverige kan spela en viktig roll. De senaste åren har Sverige dock ställt sig avvaktande till den process som kommit att kallas det humanitära initiativet och som påbörjades med en statskonferens i Oslo 2013. Med avstamp i de oacceptabla humanitära konsekvenserna har de kärnvapenfria länderna kunnat samlas för att finna vägar mot en kärnvapenfri värld. Den nya regeringen har sagt sig stå bakom initiativet och utrikesminister Wallström lyfter ofta fram det humanitära perspektivet när hon talar om kärnvapen. Vart femte år sker en översyn av ickespridningsavtalet (NPT) under närvaro av diplomater och representanter från de stater som är medlemmar i NPT. Förväntningarna på Sverige inför vårens översynskonferens i New York är höga. Det är tid att låta ord bli handling. Vi kommer vara på plats för att bevaka och rapportera.

Läkare har fortfarande en viktig roll att spela i nedrustningsfrågan. Vårt mandat är värnandet om alla människors liv och hälsa, vilket leder oss till slutsatsen att kärnvapen måste avskaffas innan de avskaffar oss.

Andreas Tolf
Ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, ST-läkare i neurologi, Akademiska sjukhuset

Artikeln publicerades på Sjukhusläkarens debattsida, 150303 – http://www.sjukhuslakaren.se/2015/03/03/avskaffa-karnvapnen-innan-de-avskaffar-oss/

Inget besked om Sveriges anslutning till Österrikes arbete för kärnvapenförbud

När regeringen genom utrikesminister Margot Wallström presenterade sin utrikesdeklaration den 11 februari var det förvånansvärt tunt i kärnvapenfrågan. Såväl statsminister Löfven som utrikesministern Wallström har tydligt deklarerat att nedrustning av kärnvapen tillhör hörnstenarna i utrikespolitiken men i deklarationen fanns inga nya initiativ eller någon deklaration om att ansluta sig till Österrike i deras arbete för att förbjuda och eliminera kärnvapen.

Vi välkomnar dock beskedet att Folkrättsdelegationen ska arbeta med nedrustning och hoppas att “Sverige kommer att samverka med likasinnade länder för att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och för att avskaffa alla kärnvapen.” innebär ett kraftfullt, modigt och initiativrikt Sverige. Det som Österrike och andra likasinnade nu så väl behöver. Hela utrikesdeklarationen kan du läsa här och du kan även titta på den efterföljande debatten i riksdagen här.

Austria pledges to work for a ban on nuclear weapons

December 9, 2014

Austria pledges to work for a ban on nuclear weapons
Humanitarian initiative on nuclear weapons must initiate treaty process in 2015

After 44 states called for a prohibition on nuclear weapons at a conference in Vienna on the humanitarian impacts of nuclear weapons, Austria delivered the “Austrian pledge” in which it committed to work to “fill the legal gap for the prohibition and elimination of nuclear weapons” and pledged “to cooperate with all stakeholders to achieve this goal”.

“All states committed to nuclear disarmament must join the Austrian pledge to work towards a treaty to ban nuclear weapons”, said Beatrice Fihn, Executive Director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Läs hela ICAN:s pressmeddelande med anledning av Österrikes utfästelse om att arbeta tillsammans med andra stater för att förbjuda kärnvapen.

Banbrytande kärnvapenmöte i Wien samlar över 155 stater

Wien 8 december 2014

Banbrytande kärnvapenmöte i Wien samlar över 155 stater

Mer än 155 stater samlas idag i Wien för en global regeringskonferens om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. Uppslutningen visar ett starkt stöd från det internationella samfundet för att ta sig an kärnvapennedrustning ur ett humanitärt perspektiv.

Dagarna innan regeringsmötet samlades över 600 personer i Wien för världens hittills största kampanjmöte om ett kärnvapenförbud. Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, var på plats vid kampanjmötet och deltar även under regeringskonferensen.

Två regeringsmöten har tidigare hållits om humanitära konsekvenser av kärnvapen, i Oslo 2013 och i Nayarit, Mexiko, tidigare i år. Slutsatsen från dessa möten är att det inte finns någon kapacitet för att hantera en kärnvapendetonation – oavsett var i världen den sker, om detonationen är avsiktlig eller av misstag. Regeringsmötet i Wien kommer att utforska de långtgående effekterna av kärnvapentester på människor och miljö och även höra vittnesberättelser från bland andra Setsuko Thurlow som överlevde kärnvapenattacken i Hiroshima och intervjuades i programmet Skavlan i SVT i fredags. Staterna kommer även att diskutera kärnvapnens status inom internationell rätt. Trots att kärnvapen är det mest destruktiva vapen som finns i världen idag, är det samtidigt det enda massförstörelsevapen som ännu inte har förbjudits genom ett internationellt avtal.

  • Civilsamhällets organisationer som samlas i kampanjen ICAN har ett tydligt budskap: de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen är oacceptabla och världens regeringar måste ta sitt ansvar för människors liv och hälsa och förklara kärnvapen illegala, säger Josefin Lind från Svenska Läkare mot Kärnvapen på plats i Wien.
  • Bland de stater som kommer till Wien finns flera kärnvapenländer, däribland Indien och Pakistan. Även Storbritannien och USA, som bojkottade mötena i Norge och Mexiko, kommer att delta vid mötet i Wien.
  • Att kärnvapenstater som tidigare bojkottat dessa möten nu ändrat sig och deltar i Wien visar att de humanitära diskussionerna om kärnvapen är omöjliga att avfärda – inte minst för kärnvapenstater. Nu måste staterna våga gå vidare och ta initiativ till förhandlingar om ett avtal som deklarerar kärnvapen förbjudna under internationell rätt, och här har Sverige en nyckelroll att spela, säger Sofia Tuvestad från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, direkt från Wien.

För mer information och kontakt

Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen, josefin.lind@slmk.org 076-0245158

Sofia Tuvestad, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, sofia.tuvestad@ikff.se 076-1762969

Den internationella kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar över 360 organisationer från hela världen i en gemensam kamp för att förbjuda och nedrusta alla världens kärnvapen. Kampanjen grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Geneve. I Sverige drivs kampanjen av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Ladda ner hela pressmeddelandet här.

Atombombsöverlevaren Setsuko Thurlow besöker Sverige

Här besöker atombombsöverlevaren Setsuko Thurlow Globala gymnasiet i Stockholm. Det har varit späckade dagar med anföranden i riksdagen och på universitetet och i morgon kan alla höra hennes gripande berättelse om hur det är att ha överlevt en atombomb i Skavlan på SVT.

1 21 22 23