Tänkvärt

Why do we tolerate these men who use nuclear weapons to blackmail the entire human race?

– Arundhati Roy

VI SKRIVER PÅ UNT DEBATT

Tillsammans med Pierre Schori och Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center skrev vi en debattartikel om kärnvapens osäkerhet som bidrar till en falsk trygghet. Det är fakta som har bevisats gång på gång. Regeringen kan inte fortsätta sticka huvudet i sanden och komma med dåliga ursäkter till att inte vara med i kampen för att förbjuda kärnvapen.

Vi behöver vara många, tydliga och modiga i våra krav: det är dags för Sverige att återigen ta en ledande roll för nedrustning och avspänning. Sverige måste visa vägen och skriva under FN:s kärnvapenförbud!

VI SÖKER PROJEKTLEDARE FÖR ORGANISATIONSUTVECKLING OCH KOMMUNIKATION

Svenska Läkare mot Kärnvapen söker en projektledare för organisationsutveckling och kommunikation på ett år som med sitt engagemang och sin kompetens vill stärka föreningens kommunikations- och organisationsutvecklande arbete.

NÄRA 8 AV 10 VILL ATT SVERIGE SKRIVER UNDER FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I somras meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Sverige i dagsläget inte skriver under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. En ny opinionsundersökning av SIFO på uppdrag av Olof Palmes internationella center visar att beslutet saknar stöd hos väljarna.

Den nya undersökningen visar att nära 8 av 10 (78 procent) vill att Sverige skriver under FN:s konvention mot kärnvapen. SIFO har även undersökt frågan utifrån partipolitiska sympatier. Stödet för kärnvapenförbudet är starkt över partigränserna. Den lägsta siffran är 73 procents stöd (Liberalerna) och resterande partiers väljare ligger på mellan 73 och 93 procents stöd.

RAPPORT FRÅN GENERALFÖRSAMLINGENS FÖRSTA UTSKOTT 2019

Varje år träffas Generalförsamlingen under fyra veckor på FN i New York. Arbetet delas upp i olika utskott och nedrustning diskuteras i församlingens första utskott.

Nedan sammanfattas några framträdande teman och trender under årets möte inom det första utskottet i FN:s generalförsamling.

MILJÖPARTIER I EUROPA STÄRKER SITT STÖD FÖR FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I helgen arrangerades ett stort möte inom European Green Party (EGP) som samlar miljöpartier och gröna partier i Europa. En av de resolutioner som antogs handlar om FN:s kärnvapenförbud. EGP varnar för de katastrofala humanitära och miljörelaterade konsekvenserna av kärnvapen och lyfter att FN:s kärnvapenförbud är det första avtalet som erkänner kärnvapnens oproportionerliga konsekvenser för flickor och kvinnor samt urfolk.

VÅRA GRANNAR VILL OCKSÅ FÖRBJUDA KÄRNVAPEN!

Igår släppte finländska organisationer inom ICAN en ny opinionsundersökning om hur Finlands befolkning ställer sig till FN:s kärnvapenförbud. Resultatet? 84 procent av de tillfrågade vill att Finland skriver under förbudet mot kärnvapen!

Läs mer här.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Välkommen på Svenska Läkare mot Kärnvapens årsmöte den 25 januari 2020 kl. 14.00 på Norrtullsgatan 45, Stockholm.

Tid: 25 januari 2020 kl 14.00
Plats: Norrtullsgatan 45, Stockholm i RIFFIs lokaler på bottenvåningen. 

Årets föreläsare är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Föreläsningen börjar vid 15.00 och går under titeln Avskräckning i en multipolär värld – kan det överhuvudtaget fungera?

Information 

Anmälan till årsmötet skickas till info@slmk.org

Motionsstopp är 3 veckor innan årsmötet och skickas till info@slmk.org.

Stadgar uppdaterade 2017

Motion om stadgeändring (andra läsningen)

BESTÄLL EN PIN OCH VISA DITT STÖD

Vill du visa ditt stöd för Svenska Läkare mot Kärnvapen? Beställ då en pin från info@slmk.org. Det du behöver betala för är frakten, men skänk gärna en extra gåva till föreningen.

 

SVERIGE FÖLJER REDAN KÄRNVAPENFÖRBUDET, VAD VÄNTAR VI PÅ?

Igår, 17 oktober, släpptes den nya rapporten av Nuclear Weapons Ban Monitor som följer utvecklingen av FN:s kärnvapenförbud, framtagen av Norsk Folkehjelp i samarbete med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Rapporten kommer fram till att Sverige följer kärnvapenförbudet på alla punkter och rekommenderar Sverige att direkt ansluta sig till förbudet. Så vad väntar regeringen på?

Läs mer om Sverige här: https://banmonitor.org/profiles/sweden

NY RAPPORT SÄTTER AP-FONDER I HALL OF FAME!

Idag släpper ICAN och den nederländska organisationen Pax rapporten Don’t bank on the bomb. Rapporten analyserar bankers och andra finansiella aktörers investeringar i företag som är kopplade till kärnvapenproduktion.

I år gläds vi över att ICAN och Pax har placerat AP-fonderna 1, 2 och 4 in i rapportens ”Hall of fame”! Dessa AP-fonder har avslutat sina investeringar i företag som är involverade i kärnvapenproduktion. Beslutet har de fattat med hänvisning till att kärnvapenstaternas uppgraderingar inte är i linje med icke-spridningsavtalet som ju uppmanar till nedrustning. Rätt och klokt, tycker vi!

Svenska Läkare mot Kärnvapen har varit drivande i arbetet för att AP-fonderna ska ta bort alla investeringar i kärnvapenföretag.

Läs rapporten här.