Tänkvärt

More must be done in concrete terms in order to promote the cause of disarmament.

– Alva Myrdal

428 638 TACK!

Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Roburs Humanfond!

Tack vare dig och alla andra fick Svenska Läkare mot Kärnvapen 428 638 kr i utdelning i februari 2019. Dessa pengar är avgörande för föreningens självständiga arbete och vi uppmuntrar fler att spara i denna fond och sätta oss som för­månstagare.

VI SKRIVER PÅ MÄNSKLIG SÄKERHET

Flera debattörer och experter har diskuterat Lars-Erik Lundins rapport om konsekvenserna av ett svenskt anslutande till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) som släpptes den 18 januari. Vi arbetar sedan lång tid tillbaka med nedrustning och icke-spridning av kärnvapen och har varit drivande i processen för TPNW och kommenterade på sidan Mänsklig säkerhet några exempel på vad vi tolkar som missförstånd om avtalets innehåll och syfte.

ÄVEN RYSSLAND DRAR SIG UR INF-AVTALET

Idag informerade Ryssland att de kommer att dra sig ur INF-avtalet. Detta är en extremt farlig utveckling och vi fördömer både Ryssland och USAs agerande och uppmanar båda staterna att börja förhandla om nedrustning. Världen, och framför allt Europa står nu inför stora säkerhetspolitiska utmaningar och vi uppmanar alla världens stater att gå med i FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen för att sätta press på kärnvapenstaterna och visa att vi inte accepterar kärnvapenhotet. Sverige måste nu agera och visa ledarskap inom nedrustning. Läs nyheten på SVT Nyheter.

PRESSMEDDELANDE: STORA RISKER NÄR USA DRAR SIG UR NEDRUSTNINGSAVTAL

USA har idag meddelat att de kommer att dra sig ur INF-avtalet med Ryssland. Avtalet förhandlades fram under kalla kriget för att reglera och nedrusta medeldistansrobotar. INF-avtalet är det andra internationella avtal om nedrustning och icke-spridning som USA lämnar inom loppet av ett år. Fredspristagarna Läkare mot Kärnvapen är starkt kritiska mot USA:s besked och menar att detta ökar risken för kärnvapenkrig.

INITIAL ANALYS AV LUNDINS RAPPORT

Tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, har vi analyserat Lars-Erik Lundins rapport och ser flertalet brister. Inte bara säkerhetspolitiska, utan även sakfel. Vi har därför tagit fram ett dokument med några av dessa punkter. Läs gärna och sprid.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN HAR EN NY ORDFÖRANDE

Under årsmötet den 26 januari 2019 valde föreningen en ny ordförande, Jan Larsson. Jan efterträder tidigare ordförande Andreas Tolf som var ordförande i 6 år. Jan är även redaktör för föreningens medlemstidning Läkare mot Kärnvapen och har varit ordförande för föreningen. På årsmötet valdes även en ny vice ordförande, David Victorin, som även är föreningens talesperson. David är vice ordförande tillsammans med Åsa Lindström.

DOMEDAGSKLOCKAN, 2 MINUTER TILL MIDNATT

Idag släppte Bulletin of Atomic Scientists sin nya beräkning för hur nära vi är en global katastrof. Det visar sig att enligt deras analys är vi står kvar på endast 2 minuter från domedagen, då de satte sin legendariska ”Doomsday Clock” på 23:58. Det är en symbolisk klocka som visar hur nära vi är en global katastrof, så som kärnvapenkrig. Klockan ställs in efter en säkerhetspolitisk och forskningsbaserad analys av forskarna på Bulletin of Atomic Scientists. Vi vet och forskarna på Bulletin of Atomic Scientists vet, att så länge kärnvapen existerar ökar risken för att de kommer att användas. För varje dag. Till slut tar turen slut och katastrofen är ett faktum.

EN BRISTANDE SÄKERHETSPOLITISK ANALYS

I fredags släpptes diplomaten Lars-Erik Lundins rapport, som han har skrivit på uppdrag av regeringen, sedan oktober 2017. Mycket av det som står i rapporten bygger på antaganden och spekulationer utan källhänvisning eller underbyggnad. Förutom att rapporten är väldigt lång (totalt 234 sidor inklusive bilagor och svensk samt engelsk sammanfattning) och till en del upprepande har Lundins utgångspunkt från början varit starkt kritisk till FN-konventionen. Läs vår analys här.

ICAN KOMMENTERAR LUNDINS UTREDNING

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons har analyserat Lars-Erik Lundins rapport om konsekvenserna om ett svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention. Enligt ICANs folkrättsjurist Stuart Casey-Maslen har Lundins rapport stora brister och felaktigheter. Läs ICANs rapport här.

PRESSMEDDELANDE: NOBELPRISTAGARE: KÄRNVAPENUTREDNING MED FÖRLEGAD SYN PÅ MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN

Idag överlämnades utredningen om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen till regeringen. Människor över hela världen riktar nu sina blickar mot Sverige, ett land med stark nedrustningstradition där fyra av fem invånare vill se en anslutning till konventionen. Som mottagare av 2017 års Nobels fredspris menar vi att det är dags att lyssna på folket och ta ställning.