Tänkvärt

Above all, remember your humanity.

– Joseph Rotblat

KOMMENTAR MED ANLEDNING AV FOI:S UTTALANDEN OM KÄRNVAPEN

Ladda ner vårt uttalande här.

På senare tid har företrädare för den statliga myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) uttalat sig i den politiska debatten kring FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (TPNW).

NPT OCH TPNW – FÖRENAR ELLER FÖRSVAGAR?

Tytti Erästö, forskare på SIPRI, har gått igenom kritiken mot att FN:s kärnvapenkonvention skulle underminera icke-spridningsavtalet, NPT. Detta argument är väldigt vanligt bland kriser, dock menar Erästö att det finns inga belägg för att kärnvapenkonventionen skulle försvaga NPT, snarare tvärtom.

The NPT and the TPNW: Compatible or conflicting nuclear weapons treaties? Av: Tytti Erästö, SIPRI

ARTIKEL I DAGENS ARENA

Människor och kärnvapen kan i längden inte samexistera, det skriver vår styrelsesuppleant Gösta Alfvén i Dagens Arean idag, 1 mars, med titeln Världen behöver inga kärnvapen. Vi har länge levt med turen att något kärnvapen inte har sprängts, men någon dag kommer vår tur att rinna ut.

PRESSMEDDELANDE: AVBRUTNA SAMTAL I HANOI: FREDSPRISTAGARE VILL SE MER KONKRETA FRAMSTEG

Mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-un i Hanoi, Vietnam har inte lett till några konkreta framsteg. Mötet ägde rum drygt ett halvår efter de historiska samtalen mellan de båda ledarna i Singapore 2018, som ledde till överenskommelse med övergripande målsättningar om fred och nedrustning på den koreanska halvön.

KLIMATKONSEKVENSER AV KÄRNVAPENKRIG MELLAN INDIEN OCH PAKISTAN

Oroande uppgifter om en eskalerad konflikt kommer nu från Indien och Pakistan. Båda staterna har cirka 120 kärnvapen var och om dessa skulle avfyras skulle det innebära katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser. Vi har satt ihop ett underlag med information om ett regionalt kärnvapenkrig baserat på forskning.

Klimatkonsekvenser av ett regionalt kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan 190227

Läs intervjun med Josefin Lind i Aktuell hållbarhet.

PRESSMEDDELANDE: SAMTALEN I HANOI: FREDSPRISTAGARE VILL SE BINDANDE LÖFTEN

Den 27-28 februari möts Donald Trump och Kim Jong-un i Hanoi, Vietnam. Mötet äger rum drygt ett halvår efter de historiska samtalen mellan Trump och Jong-un i Singapore i juni 2018. Singaporemötet ledde till en överenskommelse med övergripande målsättningar om fred och nedrustning på den koreanska halvön. Men det har inte lett till några konkreta framsteg.

HÖGT UPPSATT NATOCHEF: INGEN KOPPLING MELLAN SVERIGES SAMARBETE MED NATO OCH RATIFICERING AV FN:S FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

Under ett möte i Europaparlamentet kommenterade Natos biträdande överbefälhavare det svenska försvarssamarbetet och Sveriges eventuella anslutning till FN:s kärnvapenkonvention: Ingen koppling mellan vad vi gör kring [samarbetet och planerna för framtida samarbetet] och ratificeringen.

KRITIKER SPRIDER SAKFEL OM FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

I ett argumenterade inlägg den 17 februari i Sydsvenskan skriver Per T Ohlsson att TPNW ”saknar instrument för verifiering och skulle underminera icke-spridningsavtalet NPT.” Sydsvenskan vill inte ta in en debattartikel där vi bemöter Ohlssons felaktigheter, så hjälp oss sprida vår kritik!

SVERIGE BÖR ANSLUTA SIG TILL FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Vi skriver tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, den att den bristfälliga rapporten av Lars-Erik Lundin om ett svensk tillträde till FN:s kärnvapenkonvention inte borde vara vägledande för regeringens beslut.

Vestmanlands Läns Tidning 14/2 – Sverige bör ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention
Värmlands Folkblad 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet
Västerbotten kuriren 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet med förbud!
Folkbladet 16/2 – Kärnvapenrapporten missar målet
Dalarnas Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör
Avesta Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör

428 638 TACK!

Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Roburs Humanfond!

Tack vare dig och alla andra fick Svenska Läkare mot Kärnvapen 428 638 kr i utdelning i februari 2019. Dessa pengar är avgörande för föreningens självständiga arbete och vi uppmuntrar fler att spara i denna fond och sätta oss som för­månstagare.