Pressmeddelande: FÖRHANDLINGAR OM ETT FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN STARTAR I FN

Idag startar förhandlingar om ett avtal som förbjuder kärnvapen i FN i New York. Vi i Läkare mot Kärnvapen är på plats och arbetar intensivt för att avtalet ska bli starkt och med en tydlig text som innebär åtaganden också för de stater som inte har kärnvapen. Detta är en historisk händelse som kommer att förändra kärnvapensituationen för all framtid.

Ett internationellt, juridiskt bindande avtal som på grund av kärnvapens oacceptabla humanitära konsekvenser fastställer deras illegala status, kommer att stigmatisera innehavet. Förbud av andra särskilt inhumana vapen har på samma sätt åstadkommit en faktisk nedrustning, även då inte alla stater anslutit sig till avtalet. Vi tror att ett förbud mot kärnvapen kommer ha samma effekt.

Vi ser hur kärnvapenstaterna lägger enorma resurser på att förnya sina arsenaler vilket visar att de inte har för avsikt att avskaffa sina vapen på väldigt lång tid framöver. Tillsammans med majoriteten av FN:s medlemsstater tror vi att ett förbud mot kärnvapen är den enda vägen framåt i nuläget, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i ICAN:s styrgrupp.

Ett förbud mot kärnvapen måste vara möjligt för alla stater att ansluta sig till och innebära tydliga förpliktelser för staterna om det de facto ska leda till nedrustning. Vi kommer att arbeta för att förbudet ska innehålla delar som bland annat innehav, användning, tillverkning, utplacering, assistans och finansiering. Avtalet måste innebära åtaganden för alla stater, även de som inte innehar egna kärnvapen, för att förbudet ska få en effekt – press på kärnvapenstaterna att nedrusta.

Att dessa förhandlingar inleds är en stor seger för oss i civilsamhället! Vi hoppas nu att alla delaktiga stater tar sitt ansvar och bidrar till att detta avtal blir kraftfullt och kan bana väg för en kärnvapenfri värld, menar Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Förhandlingarna äger rum på FN:s högkvarter i New York 27–31 mars och 15 juni–7 juli.

Kontakt:

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen (på plats i New York)
Josefin.lind@slmk.org
+4673-803 05 07

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen
Andreas.tolf@slmk.org
+4670-636 38 34

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.

PRESSMEDDELANDE: Förhandlingar om ett kärnvapenförbud startar i FN – PDF