Pressmeddelande: Läkarförbundets ordförande mottagare av Läkare mot Kärnvapens Anti-atombombsdiplom 2018

Med personligt engagemang och entusiasm har hon bidragit till att lyfta upp de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen på den politiska dagordningen, därför tilldelas årets Anti-atombombsdiplom Sveriges läkarförbunds ordförande Heidi Stensmyren.

Läs pressmeddelandet här: Anti-atombombsdiplom 2018

Foto: Rickard L Eriksson

Motiveringen lyder Heidi Stensmyren har som ordförande för Sveriges läkarförbund i den svenska läkarkåren förankrat World Medical Associations uppmaning att verka för ett förbud mot kärnvapen och för avskaffandet av kärnvapen. Med stort personligt engagemang och entusiasm har hon bidragit till att föra upp de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen på den politiska dagordningen i Sverige. Tack Heidi!

World Medical Association, WMA, har antagit flera resolutioner om att arbeta för att FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen ska träda ikraft. Sveriges läkarförbund har helhjärtat, med Heidi Stensmyren i spetsen, ställt sig bakom WMA:s arbete och strävar mot samma mål.

Läkarförbundets engagemang i kärnvapenfrågan är en viktig markör om kärnvapnens horribla effekter, särskilt nu när alltfler politiker och debattörer tycks förringa kärnvapnens fasor och önskar ställa Sverige under ”kärnvapenbeskydd”, säger Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Måndagen den 6 augusti kl. 17.00 delas Anti-atombombsdiplomet ut i Storkyrkan i Stockholm i samband med Läkare mot Kärnvapens manifestation för fred och nedrustning för att uppmärksamma årsdagen av USA:s bombningar av Hiroshima och Nagasaki 1945. Manifestationen är öppen för allmänheten.

 

Kontakt

Andreas Tolf, ordförande, Läkare mot Kärnvapen

Tel: 070-636 38 34
Mail: andreas.tolf@slmk.org

Leonore Wide, koordinator, Läkare mot Kärnvapen
Tel: 070-692 03 19
Mail: leonore.wide@slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapentilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen. Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Organisationen sitter sedan 2013 i den internationella styrgruppen för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, Nobels fredspris 2017.