Pressmeddelande med anledning av Nordkoreas kärnvapenprovsprängning

Nordkorea har av allt att döma idag genomfört ett sjätte kärnvapentest.

Kärnvapen konstrueras i syfte att kunna förinta städer och civilbefolkning. Varje användning av kärnvapen skulle orsaka ett ofattbart mänskligt lidande. Att Nordkorea nu skaffar sig kapacitet att förinta städer i Sydkorea, Japan och USA är en klar provokation inte bara mot grannländerna utan mot hela det internationella samfundet.

– Vi riskerar nu en utveckling där allt fler länder tror sig behöva anskaffa kärnvapen för att skydda sig mot kärnvapenhotet. Att Nordkoreas provsprängningar fortsatt trots president Donald Trumps hot är dock ett skrämmande bevis på att kärnvapenavskräckningen inte fungerar, säger Andreas Tolf, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Omvärldens reaktioner på Nordkoreas provsprängning bekräftar att kärnvapenhotet är djupt omoraliskt och illegitimt. Därför röstade 122 stater den 7 juli för ett FN-avtal som förbjuder kärnvapen. Den 20 september öppnar avtalet för signering och ratificering.

Förbudet kommer inte att på en natt undanröja Nordkoreas kärnvapenhot. Men avtalet fastslår kärnvapnens illegalitet och klargör därmed målet om en kärnvapenfri värld, helt i icke-spridningsavtalets anda.

– Ett uttalat mål om en värld helt utan kärnvapen är nu den enda vägen mot långsiktig global säkerhet. Genom att underteckna och ratificera FN-avtalen som förbjuder kärnvapen, har Sverige nu en unik chans att visa att vi tar hotet från kärnvapen på allvar och att vi är beredda att agera för långsiktig säkerhet, säger Andreas Tolf.

Kontakt

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 070-636 38 34
Mejl: andreas.tolf[a]slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 51 58
Mejl: Josefin.lind[a]slmk.org
Om organisationen
Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.