PRESSMEDDELANDE: VILL RYSSLAND ÅTERSTARTA KÄRNVAPENKAPPRUSTNINGEN?

Svenska Läkare mot Kärnvapen tar med bestörtning emot nyheten att Ryssland avser att öka sin kärnvapenarsenal med 40 interkontinentala missiler.

Detta innebär att Ryssland går emot den starka opinionen mot kärnvapen. En majoritet av världens länder gick vid konferensen inom icke-spridningsavtalet om kärnvapen (NPT) vilken nyligen avslutades samman i en utfästelse om att arbeta för ett förbud mot kärnvapen.

Militärt har Rysslands beslut ingen betydelse. Kärnvapen är militärt oanvändbara. Ryssland och USA har förmåga att förinta varandra och hela den mänskliga civilisationen. För detta behövs inte flera kärnvapen. Kärnvapenkrigets vinter skulle kunna innebära att de människor som överlever kärnvapenkriget i stället svälter ihjäl. Vi kräver att USA och Ryssland nedrustar sina kärnvapenarsenaler och tar kärnvapnen ur högsta beredskap på sina interkontinentala missiler.

Natos expansion mot Rysslands gränser och Natos överlägsenhet i konventionella vapen är ingen ursäkt för kärnvapenupprustning.

Vill Ryssland återstarta spiralen av kärnvapenupprustning?

 

För mer information:
Gunnar Westberg Gunnar Westberg, ledamot i styrelsen Svenska Läkare mot Kärnvapen och tidigare co-president International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och medlem i dess internationella råd, gunnar.westberg@slmk.org eller 072-7443023

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, andreas.tolf@slmk.org eller 070-6363834

 

Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Föreningen är baserad på ideellt arbete och är politiskt oberoende. Svenska Läkare mot Kärnvapen ingår i världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW som fick Nobels Fredspris 1985. Organisationen bildades i Sverige 1981.

Pressmeddelandet som pdf finns här.