Aktuellt

Artikel: Medicinska konsekvenser av kärnvapenanvändning

Artikel i SFAI-tidningen, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård volym 28. nummer 3, augusti 2022, av Benny Petersson och Jan Larsson.

När den första atombomben som använts i krig detonerade, över staden Hiroshima i Japan 1945, dog uppskattningsvis mellan 90 000 och 120 000 människor inom loppet av några dagar. Av stadens ca 300 läkare dog 270 i anslutning till explosionen eller strax därefter. Sjukhus och infrastruktur nödvändig för sjukvård förstördes. Kärnvapens förstörelsekraft är enorm och bomben över Hiroshima var förhållandevis liten – ca 15 kilo- ton – jämfört med dagens kärnvapen. Hur skulle svensk sjukvård fungera efter en kärnvapenexplosion?

Läs hela